Renginio pradžia

 

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje gegužės 6 d. vyko Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtas teatralizuotas edukacinis renginys „KNYGNEŠIŲ KELIAIS 2016“. Jame dalyvavo Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų komandos.  Renginio tikslas —supažindinti dalyvius su spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje ir knygnešių veikla, tapusia liaudišku lietuvių tautos kovos dėl savosios spaudos simboliu. Nuo kovo mėnesio muziejaus darbuotojai ta tema vykdė nemokamus edukacinius užsiėmimus visoms Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms, o gražų penktadienio rytą renginio dalyviai rinkosi muziejaus kiemelyje. Sveikinimo žodį tarė muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė, primindama lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo ir gimtosios kalbos puoselėjimo svarbą. Muziejininkė Laima Žemgulienė papasakojo renginio atsiradimo istoriją. Prieš keletą metų Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos bendruomenė vykdė panašų projektą apie knygnešius. Sausio mėnesį muziejaus darbuotojos, atlikdamos savivaldybės mokyklų mokinių fokusuotų grupių interviu apie muziejų edukacinę veiklą, išgirdo pageidavimą atgaivinti tokį renginį. Todėl buvo pasitarta su Vilkyškių Johaneso Borovskio gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus vadovais apie galimybę pasinaudoti jų patirtimi ir kartu su muziejumi organizuoti teatralizuotą edukacinį renginį „KNYGNEŠIŲ KELIAIS 2016“. Šiai minčiai buvo pritarta. Renginio partneriais sutiko būti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Bardėnų užkarda, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, Rambyno regioninio parko direkcija, VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, Lumpėnų seniūnija, ŽŪK „Lumpėnų Rambynas“,  Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla, Pagėgių jaunųjų šaulių organizacija, Bitėnų kaimo bendruomenė. Rambyno regioninio parko vyriausia kultūrologė Giedrė Skipitienė atnešė laikraštį „Jagomastietis“. Ji kalbėjo apie knygnešių žygdarbio svarbą ir perdavė laikraštį platintojams, kurie, padedami Bitėnų kaimo gyventojo, išvežiojo jį į kaimynystėje esančius kaimus — Lumpėnus ir Bardėnus. Pirmasis laikraštis buvo nuvežtas ir perduotas Bitėnuose gyvenantiems buvusiems mokytojams M. Jankaus muziejaus įkūrimo entuziastams ir ilgamečiams jo puoselėtojams Birutei ir Kazimierui Žemguliams. Laikraštį išleido Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus bendruomenė. Po to, renginio dalyviai išsiskirstė į knygnešių grupes ir, gavę vokus su užduotimis, iškeliavo spaudos parnešti. Kiekviena grupė pagal žemėlapyje nurodytą maršrutą ieškojo spaudos paėmimo punkto. Jį radę, išsidalino spaudinius, išradingai juos slėpė. Grįždami į muziejaus kiemą grupės turėjo rasti po du žymeklius ir sėkmingai praeiti pasienio postą. Tai buvo nelengva užduotis, nes pasienio viršininkas Fricas su savo pagalbininkais krėtė visus: ir važiuotus, ir pėsčius. Pro jų skvarbias akis nepraslydo nė vienas įtartinas nešulys. Daugeliui „knygnešių“ nepavyko išvengti arešto. Mažiausieji renginio dalyviai, priešmokyklinės ugdymo grupės mokiniai ir pirmokai su antrokais — nenuobodžiavo. Vieni spalvino ilgą 5 m piešinį, kurį nupiešė Pagėgių Meno ir sporto mokyklos dailės skyriaus mokiniai (vadovė Lina Ambarcumian). Kiti gamino sveikinimus šauniausiai „knygnešių“ grupei. Mažieji galėjo pažiūrėti filmą apie knygnešius, pasimokyti spausdinti mechaninėmis spausdinimo mašinėlėmis, pažaisti liaudies žaidimus kieme. Vyresnieji pradinukai — trečiokai ir ketvirtokai keliavo parnešti spaudos iš artimiausio punkto. Grįždami jie IMG_0400turėjo surasti žymeklius, įveikti vandens kliūtį — pereiti liepteliu per Bitės upelį, o po to prašyti valtininko pagalbos, kad perplukdytų per tvenkinuką. Apie pusiaudienį į muziejaus kiemą buvo atvesdinti „suimtieji“.  Vyko teismas. Už „draudžiamos spaudos gabenimą“ žiaurusis teisėjas vienus pasiuntė į „areštinę“, kitus — į „katorgą“. Laimei tremtis truko neilgai. Nuskambėjus liaudies dainai „Aš užeisiu ant kalno“ buvo paskelbta apie spaudos draudimo panaikinimą. Visi „nuteistieji“ — paleisti. Geriausiai visas užduotis atliko ir daugiausiai spaudinių parnešė „Sietyno“ grupės „knygnešiai“. Jie buvo apdovanoti pradinukų pagamintais sveikinimais. Taip pat apdovanojimus gavo mokiniai, kurių apranga geriausiai atitiko XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Mažosios Lietuvos kaimo žmonių aprangą. Renginio dalyvius pasveikino Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys ir perdavė mero Virginijaus Komskio saldžią dovaną — didžiulį tortą. Vicemeras su žmona muziejui padovanojo vertingą eksponatą  –  spaustuvininko, leidėjo, signataro Saliamono Banaičio spaustuvėje 1910 metais spausdintą brošiūrą „Danguje susitiksime“. Visi renginio dalyviai buvo kviečiami tapti laikraščio „Jagomastietis“ platintojais. Kiekvienai mokyklai perduodamas laikraščio paketėlis, o taip pat įteikiamos padėkos ir dovanėlės renginio dalyviams ir pagalbininkams. Pagėgių rinktinės Bardėnų užkardos kinologų pasirodymas su šunimis patiko visiems be išimties. Tiek darbų nuveikę tikrai praalkome. Malonu buvo pasivaišinti šiupiniu, arbata, sūriu su uogiene. Dar ilgai, besidalindami įspūdžiais, muziejaus kieme šurmuliavo renginio dalyviai.

 

Martyno Jankaus muziejaus muziejininkė Laima Žemgulienė

 

1 (29) IMG_0017 IMG_0018 IMG_0146 IMG_0263 IMG_0310 IMG_0329 IMG_0347 IMG_0359

© 2014-2016 Martyno Jankaus muziejus | Pagėgių savivaldybė
Sekite mus: