Skelbimas

2019 m. gegužės 7 d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje vyks teatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais 2019“, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Renginyje dalyvauja šios bendrojo ugdymo mokyklų komandos: Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla, Piktupėnų pagrindinė mokykla, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, Stoniškių pagrindinė mokykla, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija, Tauragės…

2012 01 14-16 Kovos keliais-pristatymas 041 – kopija

Balandžio 16–osios rytą iš Jungtinių Amerikos Valstijų Bostono miesto, atskriejo liūdna žinia:  ankstų rytą užgeso Pagėgių krašto garbės piliečio Romo Šležo gyvybė. Aktyvi Romo Šležo veikla, pozityvus mąstymas ir kilnūs darbai nepadėjo įveikti keletą metų kankinusios sunkios ligos. Romas Šležas – Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjo, spaudos darbuotojo, lietuvybės puoselėtojo bei skleidėjo, Tilžės akto…

© 2014-2016 Martyno Jankaus muziejus | Pagėgių savivaldybė
Sekite mus: