Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

Informacija Lankytojams

ornament1 Čia pateikiama visa aktualiausia informacija lankytojams. Muziejaus darbo laikas, bilietų kainos, renginiai ir dar daugiau.

Martynas Jankus

ornament1Martynas Jankus – garsus Mažosios Lietuvos veikėjas.

Muziejaus ekspozicija

ornament1 Martyno Jankaus muziejus turi sukaupęs daugiau nei 10 tūkstančių įvairių eksponatų. Didelę dalį jų galite peržiūrėti muziejaus ekspozicijose.

Mažosios Lietuvos paveikslų sodas

ornament1Mažosios Lietuvos paveikslų sodas – tai unikali paveikslų ekspozicija M. Jankaus muziejaus kieme.

Artėjantys renginiai

ornament_small

Naujienos

stebime

Informuojame, kad lankytojų saugumo užtikrinimui, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus patalpose ir Mažosios Lietuvos paveikslų…

Skelbimukas FB Marmuravimo_knygrisystes mokymai

2021 m. birželio 28 – liepos 2 dienomis muziejus kviečia į knygrišystės ir popieriaus marmuravimo…

plakatas 2

2021 m. birželio 10 d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje (M. Jankaus g. 5, Bitėnai,…

LKT 2

Sulaukta džiugios žinios – Lietuvos kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus…

paroda

2021 m. gegužės 6 d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje (M. Jankaus g. 5, Bitėnai,…

 • M. Jankaus citataMartynas Jankus
  "Rambynas lietuvių tautos šventovė ir liks lietuvių tautos arka. Tavęs neįveiks jokios audros, jei tavęs neišpeiks patys žmonės. Rambynas bus šventa vieta, kol liks pasaulyje nors vienas lietuvis"
 • M. Jankaus citataMartynas Jankus

  Knigų spaustuvė Bitėnai, per Lompėnus (Ostpreussen)

  "Prisivelyja mieliems lietuvininkams ant prigatavojimo visokių spaudos dalykų. Reikalui atsitropyjant, praszau neeiti pro szalį. Prižadu pakaktiną paszlužyjimą ir pigiausias prekias už darbus parokuju. Nusitikėdamas, kad mano užsiėmimą Lietuvininkai paszelps, Pasiraszau M. Jankus"
 • M. Jankaus citataMartynas Jankus

  Labai brangus draugai!

  "Sziuomi Jus pakviecziu ant apsilankymo per Jonines ant 24 dienos sz. m. į Bitenus dėl apvaikszcziojimo tikrai lietuviszkos Joniniu szventes. Butu malonu kad pirm to vakare pributumėtė prie Raganos deginimo. Su pagarbe M. Jankus"