PARODOS, skirtos Dr. Valterio Didžio 120 – osioms gimimo metinėms paminėti – TĘSINYS

Lietuvos Generalinės Srities Sveikatos rūmų 1943 m. liepos mėn. 22 d. gydytojui Valteriui Didžiui išduotas neterminuotas leidimas nuo 1943 rugpjūčio mėn. 1 d. apsigyventi ir verstis gydytojo praktika Kauno mieste.
Valteris Didžys su vaikais Martynu ir Ieva, 1944 m. Kaunas.
Leidimas gyventi, išduotas Valteriui Didžiui 1944 m. gruodžio 13 d. Svinemiundėje.
Liudvika Didžienė su vaikais Martynu ir Ieva ekskursijoje, 1948 m. Vokietija.
Dr. Valterio Didžio DP medicinos tarnybos sertifikatas, išduotas 1948 m. vasario 1 d. Hamborne.
Britų okupacinės zonos tarnautojo Valterio Didžio dokumentas, išduotas 1948 m. kovo 6 d. Diuseldorfe.
Didžių šeima (Valteris Didžys, Liudvika Didžienė, Martynas Didžys ir Eva Didžytė) 1949 m. rugsėjo 22 d. iš Neapolio (Italija) išplaukė į Australiją. Laivas „Fairsea“ Melburno uostą pasiekė 1949 m. spalio 19 dieną.
Didžių šeima (Valteris Didžys, Liudvika Didžienė, Martynas Didžys ir Eva Didžytė) 1949 m. rugsėjo 22 d. iš Neapolio (Italija) išplaukė į Australiją. Laivas „Fairsea“ Melburno uostą pasiekė 1949 m. spalio 19 dieną.
Amerikoje gyvenusių mažlietuvių kvietimu Dr. Valteris Didžys (sėdi centre) 1969 metais lankėsi Čikagoje.
Sūnus Martynas Didžys, duktė Ieva Didžys, Dr. Valteris Didžys ir žmona Liudvika Didžienė prie savo namų. 1962 m. rugpjūtis, Altona.
Dr. Valteris Didžys toli nuo tėvynės – Melburne, Altonoje.
Valteris Didžys skaito pranešimą, 1970 m. Altona (Australija).
Dr. Valteris Didžys prie savo namo Altonoje (Australija) pasipuošęs kruizinio laivo gydytojo uniforma.
Dr. Valteris Didžys prie Gėlių laikrodžio Melburne, 1973 m.
Valteris Didžys su anūke Lina Didžyte (Martyno ir Dalios dukra) Altonoje, 1976 m.
Pranešimas Australijos spaudoje apie Dr. Valterio Didžio mirtį 1977 m. spalio 21 d.
Dr. Valterio Didžio mirties liudijimas
Pranešimas Australijos spaudoje apie Dr. Valterio Didžio mirtį 1977 m. spalio 21 d.
2011 m. rugpjūčio 24 d. Australijoje gyvenantys Valterio Didžio sūnus Martynas su žmona Dalia pirmą kartą apsilankė Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje.
Dr. Valterio Didžio duktė Eva Aras pasirašo Amžinojoje Rambyno Kalno knygoje. 2013 m. liepos 25 d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Bitėnai.
2013 m. rugsėjo 7 d. urnos su Valterio Didžio ir Liudvikos Didžienės palaikais iškilmingai perkeltos į Bitėnų kapines.
Prie naujai supilto kapo stovi iš kairės: kunigas M. Kairys, Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vyr. rinkinių saugotoja L. Vasiliauskaitė, nežinoma moteris, V. Didžio duktė Eva Aras – Didžys, V. Didžio marti Dalia Didžienė, V. Didžio sūnus Martynas Didžys, V. Didžio vaikaitis Tomas Aras, Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė L. Burzdžiuvienė, kanklininkė E. Ralienė.
2014 m. liepos 22 d. susitikimas su architektais M. ir M. Purvinais dėl paminklo V. ir L. Didžiams Bitėnų kapinėse. Stovi iš kairės: Dalia Didžiūnė, Martynas Purvinas, Martynas Didžys ir Marija Purvinienė.
Didžių šeimos vizitas Lietuvoje. Stovi iš kairės: Martynas Didžys (V. Didžio vaikaitis), Lina Didžytė-Skimbirauskienė (vaikaitė) su dukrele Neringa, Zigmas (provaikaitis) Pagėgių savivaldybsė M. Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė, Martynas Didžys, Dalia Didžienė. 2015 m. liepos 21 d., Bitėnų kapinės.
Dr. Valterio Didžio sūnus Martynas Didžys pasirašo Amžinojoje Rambyno Kalno knygoje. 2015 m. liepos 21 d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Bitėnai.