Brangi „Vorutos“ dovana Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejui

2015 metų Joninių išvakarėse ant Rambyno kalno, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejų aplankė nacionalinio Lietuvos laikraščio „Voruta“ redaktorius Juozas Vercinkevičius. Šio vizito metu muziejui buvo perduotas inkrustuotas pastatomas laikrodis ir krištolinė pelėdos skulptūra, kuriuos prieš keletą metų „Vorutos“ redakcijai padovanojo 2014 – ųjų rugsėjį amžinybėn iškeliavusi p. Ieva Jankutė.

Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko, Valstybės Tarybos nario Martyno Jankaus vaikaitė Eva Milda Gerola – Jankus buvo visuomenės veikėja išeivijoje ir Lietuvoje, Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio (JAV) vicepirmininkė, Mažosios Lietuvos fondo valdybos narė ir mecenatė, „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ garbės rėmėja, spaudos ir leidinių apie Mažąją Lietuvą mecenatė, Martyno Jankaus vardo kultūros paveldo saugojimo ir puoselėjimo premijos steigėja, nuolatinė Martyno Jankaus muziejaus globėja ir mecenatė. Šios asmenybės atminimo įamžinimas, o tiksliau – Ievos Jankutės memorialinio kambario Martyno Jankaus muziejuje suformavimas – vienas rimčiausių ateities planų muziejaus darbuotojams. Pirmąjį žingsnį išsaugant istorinę atmintį jau žengė Daiva Ketvirtienė (p. Ievos Jankutės turto paveldėtoja), perdavusi muziejui akvarele lietą Ievos Jankutės portretą (dailininkė R. Lūšis), valstybinius apdovanojimus, didelį pluoštą fotografijų, dokumentų. Anot redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus, laiškai, dokumentai, fotografijos, dovanos, viskas, kas dar saugoma daugelio p. Ievai artimų žmonių asmeniniuose archyvuose, tikrai turi rasti vietą Ievos Jankutės atminties kambaryje…

P. Ieva nugyveno ilgą ir prasmingą gyvenimą, buvo komunikabili, visuomeniška, tad turėjo būrius bičiulių, bendraminčių, draugų Vokietijoje, Italijoje, Amerikoje, Kanadoje, Lietuvoje. Neabejotina, kad jos gyvenimą, veiklą, įvykius įprasminančių artefaktų jos aplinkos žmonės tikrai turi….

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus dėkoja, tiki ir laukia, kad iškilaus spaustuvininko Martyno Jankaus, jo dukterų Elzės, Edės, Urtės, jo sūnų Kristupo ir Martyno, jo vaikaičių Ievos ir Endriaus bičiuliai, draugai, bendražygiai atsilieps į šį kreipimąsi ir perduotais eksponatais padės tinkamai įprasminti šios garsios, Mažajai Lietuvai itin nusipelniusios šeimos atminimą.

 

 

                                                                               Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus

03                                                                                                direktorė Liudvika Burzdžiuvienė

01
Juozas Vercinkevičius perduoda eksponatus Martyno Jankaus muziejui.
02
Daivos Ketvirtienės muziejui perduoti Ievos Jankutės apdovanojimai: ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ ir ženklas „Pagėgių garbės pilietis“.
03
 Ieva Jankutė šalia savo senelio, spaustuvininko, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus. 1931 m. Bitėnai