Muziejaus ekspozicija

Muziejus kaupia, saugo, tyrinėja, klasifikuoja su aušrininko, spaustuvininko, Tižės akto signataro, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus gyvenimu ir veikla susijusias muziejines vertybes.

M. Jankaus muziejuje renkama medžiaga, susijusi su iškilių šio krašto žmonių – Vydūno, Mackaus, E. Jagomasto, J. Vanagaičio J. Bobrovskio, V. K. Banaičio, E. Grigolaitytės – Kondratavičienės, V. Didžio ir kt. gyvenimu ir veikla. Muziejinei ekspozicijai skirtos dvi salės: mažoji – kurioje, veikiant spaustuvei buvo raidžių rinkykla ir didžioji – skirta mašinų skyriui. Čia 1883 – 1909 m. nuolat dirbdavo po 8 – 20 darbininkų.

Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejuje saugoma daug knygų, laiškų, senosios periodinės spaudos, atsiminimų apie Martyną Jankų, studentų kursinių darbų, portretų, fotokopijų, dokumentų, Martyno Jankaus giminaičių išsaugotų ir muziejui dovanotų jo asmeninių daiktų. Čia kaupiamos ir saugomos M. Jankaus bei kitose Mažosios Lietuvos spaustuvėse spausdintos knygos, periodika, akcidentinė spauda.

2004 m. Bitėnų kaimo gyventoja perdavė muziejui proginę taurę, kurią 1928 m. 70 – mečio proga M. Jankui padovanojo 341 – asis šaulių būrys. 2002 m. vasarą muziejaus bičiulių pastangomis buvo sukurta Amžinosios Rambyno kalno knygos kopija. Muziejus kaupia ir kitą kultūrinį paveldą. Čia gausu XIX – XX amžiaus pradžios Mažosios Lietuvos gyventojų buities apyvokos daiktų bei darbo įrankių, kurie pasakoja apie Pagėgių krašto, Mažosios Lietuvos istoriją.