Dėl muziejaus pavadinimo pakeitimo

Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-126 „Dėl Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“, pakeistas Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus pavadinimas ir dabar muziejus vadinamas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus.

Nuoroda į sprendimą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c9fdaec0ca5811ea997c9ee767e856b4