Geri darbai Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje tęsiasi

Prieš keletą dienų visoje Lietuvoje vyko nacionalinis projektas „Aš už Lietuvą“. Šio projekto tikslas gražiomis iniciatyvomis padovanoti Lietuvai dieną. Kilnius darbus Martyno Jankaus muziejaus teritorijoje atliko Pagėgių savivaldybės Piktupėnų ir  Natkiškių pagrindinių mokyklų  mokiniai. Tęsiant šią gražią iniciatyvą Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus teritorijoje tekančio Bitės upelio pakrantes tvarkė Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos mokiniai ir jų mokytojai Nijolė ir Žydrūnas Mickeliūnai. 2016 m. birželio 1 d. tvarkyti Bitės upelio pakrančių atvyko Pagėgių Algimanto Mackaus 9-10 klasių mokiniai, lydimi istorijos mokytojo Roberto Maziliausko ir socialinės pedagogės Ingridos Juciūtės. Į talką atskubėjo ir  VU Komunikacijos fakulteto ketvirto kurso studentė Rytė Juciūtė. Ji muziejuje keletą mėnesių atliko praktiką, tačiau ir po jos mielai savanoriauja muziejinėje veikloje.

Šia gražią savanorišką  iniciatyvą muziejus planuoja vykdyti dar ne kartą. Norinčius asmenis ir organizacijas bendradarbiauti ir taip prisidėti prie Mažosios Lietuvos paveikslų sodo  puoselėjimo prašome kreiptis į mus. Kartu mes galime labai daug !!!

IMG_0159 IMG_0133 IMG_0144 IMG_0143 IMG_0142 IMG_0141 IMG_0140 IMG_0138 IMG_0137 IMG_0159 IMG_0158 IMG_0157 IMG_0155 IMG_0153 IMG_0152 IMG_0147 IMG_0171 IMG_0167 IMG_0166 IMG_0165 IMG_0162 IMG_0161 IMG_0160 IMG_0182 IMG_0180 IMG_0179 IMG_0178 IMG_0177 IMG_0176 IMG_0175 IMG_0215 IMG_0207 IMG_0205 IMG_0196 IMG_0194 IMG_0193 IMG_0190