Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos  finansuotas projektas „Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus stalelio restauracija“

Įgyvendintas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus projektas „Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus stalelio restauracija“, kurį 100 proc. finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 1100,00 Eur. Finansavimas skirtas iš finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 3 finansuojamos veiklos „Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“. Projekto „Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus stalelio restauracija“ tikslas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, publicisto, spaustuvininko, vieno „Aušros“ leidėjų, Mažosios Lietuvos Vyriausiojo gelbėjimo komiteto pirmininko ir atstovo Valstybės taryboje, Tilžės akto signataro, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus, atminimo įamžinimas 165-ųjų gimimo metinių proga, restauruojant unikalų ir vienintelį išsaugotą Martyno Jankaus namų baldą – stalą. Šis stalas reikšmingas tuo, kad tai vienintelis išlikęs XIX a. autentiškas baldas iš spaustuvininko Martyno Jankaus namų. Šį stalą 2020 metais muziejui perdavė Elenos Grigolaitytės- Kondratavičienės anūkas Mindaugas Karklelis, radęs jį sodybos, kurioje gyveno močiutė palėpėje. Stalas  eksponuojamas atnaujintoje muziejaus ekspozicijoje, o visa medžiaga susijusi su restauruotu eksponatu suskaitmeninta ir  pateikta Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje  (LIMIS). Restauravus minėtą eksponatą, jis tapo prieinamas plačiajai visuomenei, rengiant parodas, pranešimus, edukacines programas.
Įgyvendinti projektą padėjo Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto I kategorijos meninių baldų restauratorius-Bangutis Prapuolenis.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus informacija