Edukacijos

Kultūros paso edukacinės programos

 Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus nuo 2020 metų yra prisijungęs prie Kultūros paso paslaugų teikėjų rato.
Kultūros ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-869 ir 2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-27 patvirtinta, kad muziejaus paslaugos yra įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį.
Edukaciniame centre muziejaus darbuotojai turi galimybę  supažindinti vaikus ir jaunimą  ne tik su knygos istorija, bet moko knygrišio amato paslapčių. Taip pat mokiniai supažindinami su autentiškais knygrišio įrankiais, medžiagomis. Sudarome galimybę patiems įsirišti knygelę ir ją dekoruoti auksavimo būdu, naudojant senojo knygų dekoro  pavyzdžius.
Spaudos draudimo metais (1864-1904 m.) vienas iš svarbiausių punktų knygnešių kelyje buvo Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose. Čia jie gaudavo lietuviškų leidinių ir gabendavo juos į tuo metu carinės Rusijos valdomą Didžiąją Lietuvą. Šiuo metu prie muziejaus atstatyta buvusi spaustuvininko Martyno Jankaus klėtis, kurios rūsyje buvo įrengtas draudžiamų lietuviškų spaudinių sandėlis. Dabar klėtyje veikia edukacijos centras. Viena iš edukacinių užsiėmimų temų — knygnešystė.
 
Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas registruotis  į šiuos edukacinius užsiėmimus:
„Vieno lanko knygelės įrišimas“

 

Šio edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažins su knygos formos istorija ir sužinos kaip buvo gaminamos knygos, kokia buvo jų reikšmė ir paskirtis. Sužinos naujų sąvokų, terminų, susipažins su autentiškais knygrišio Leono Panavo įrankiais, pritaikys juos praktiniame darbe.
Sudarysime galimybę patiems įsirišti vieno lanko knygelę ir ją dekoruoti auksavimo būdu.
Užsiėmimas skirtas 1-4 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 1-18 mok.
„Knygnešių keliai. Ostpreusen, Bitenai per Lompenus“

 

Dalyvaudami užsiėmime mokiniai sužinos, kaip knygnešiai atkeliaudavo į Bitėnus pas spaustuvininką Martyną Jankų, kur apsistodavo jo sodyboje, kokius spaudinių nešulius jiems spaustuvininkas paruošdavo. Užsiėmimo dalyviai turės galimybę apžiūrėti autentišką draudžiamų lietuviškų spaudinių sandėlį, buvusį Martyno Jankaus klėties rūsyje, išbandys savo jėgas keldami knygnešio nešulį, o „Knygnešio maišelyje“ pateikiamos užduotys privers kiekvieną dalyvį panaudoti įgytas žinias. Užsiėmimo metu mokiniai gilins istorijos žinias. Tikime, kad mokiniai suvoks savo kalbos, kultūros, papročių puoselėjimo svarbą ir vertę.
Užsiėmimas skirtas 5-8 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 10-30 mok.

 

„Knygų įrišimo būdai pradedantiesiems“
Knyga vaikams yra ne tik pasaulio pažinimo įrankis, bet ir viena iš svarbiausių jų mokymosi ir gyvenimiškos patirties priemonių. Kokios buvo tos pirmosios knygos žadinę vaiko ir suaugusiojo vaizduotę, ugdę mažuosius ir ruošę suaugusiojo gyvenimui? Šio edukacinio užsiėmimo metu dalyviai ne tik susipažins su knygos formos raida pasauliniame kontekste, bet knygrišio amato pagalba pažvelgs į knygos istoriją Lietuvoje, supras jos vietą etnokultūroje.
Sužinos naujų sąvokų, terminų, susipažins su autentiškais knygrišio Leono Panavo įrankiais, pritaikys juos praktiniame darbe. Sudarysime galimybę patiems įsirišti A5 formato knygelę ant lazdelės ir ją dekoruoti auksavimo būdu.
Užsiėmimas skirtas 5-8 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 1-18 mok.
„Knygos gimimas. Japoniškas įrišimas“
Edukacinio užsiėmimo metu diskutuosime apie knygos raidą nuo ritininės iki kodeksinės. Taigi, dalyviai suvoks skirtingų kultūrų patirtį, įgis ne tik istorinių, bet ir etninių žinių, tai ugdys tautinę ir pilietinę savimonę.
Praktinio užsiėmimo metu bus ugdomas kūrybiškumas, meninė saviraiška. Dalyviai išmoks įsirišti japonišku būdu A5 formato knygelę, ją dekoruos naudodami senojo knygų dekoro pavyzdžius.
Užsiėmimas skirtas 9-12 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 1-18 mok.
 
„Odos šiurenimai“
Užsiėmimo dalyviai apžiūrės autentiškus knygrišio Leono Panavo įrankius, susipažins su naudotomis medžiagomis. Lankytojai turės galimybę pamatyti „Amžinosios Rambyno kalno knygos“ kopiją, kuri įrišta 2002 m. laikantis viduramžių knygrišių tradicijų. Turime Vilniaus knygrišių gildijos narės, knygrišės Rūtos Taukinaitytės-Narbutienės įrištų knygelių, kurias galės apžiūrėti mūsų lankytojai. Užsiėmimo metu sudarome galimybę lankytojams pagal jų amžiaus grupę pasirinkti veiklą:
  1. įsirišti knygelę minkštais (odiniais) viršeliais;
  2. pasigaminti iš odos knygos skirtuką bei raktų pakabuką.
Savo sukurtus darbus lankytojai galės dekoruoti odos aplikacijomis, aklaisiais įspaudais arba auksavimo būdu, naudodami knygrišio Leono Panavo instrumeriją.
Užsiėmimas skirtas 5-12 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 1-30 mok.
 

 

Nuo 2022 metų muziejaus teikiamas Kultūros paso paslaugas papildė naujas edukacinis užsiėmimas
„Rambyno kalno legendos atgyja“
 
 Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai apžiūrės Rambyno kalno aukurą ir apžvelgs apylinkes, susijusias su legendomis. Mokiniai bus suskirstomi į grupes. Kiekviena grupė, gavusi legendos fragmentą, turės jį kūrybiškai interpretuoti. Visi užsiėmimo dalyviai bus aktyviai įtraukti į vaidybinį/žaidybinį procesą, pasirinks reikiamą rekvizitą vaidmeniui perteikti. Refleksijos metu pasidalins savo kritinėmis įžvalgomis apie šių dienų ir legendų sąsajas. Edukacinio užsiėmimo turinys ir forma pritaikoma pagal amžiaus grupę: 1-4 klasių mokiniai apžiūrės Rambyno kalno aukurą ir apylinkes, minimas legendose, kūrybiškai interpretuos legendos „Rambynas ir laumės“ fragmentus, kurs gyvą paveikslą ,,Rambyno aukų akmuo“. 5-8 klasių mokiniai apžiūrės Rambyno kalno aukurą ir apylinkes, minimas legendose, inscenizuos legendą „Kaip įsikūrė Rambyno šventovė“, dalyvaus diskusijoje apie legendų ir šių dienų sąsajas.
Užsiėmimas skirtas 1-8 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius 1-30 mok.

 

Nuo 2022 metų muziejaus teikiamas Kultūros paso paslaugas papildė naujas edukacinis užsiėmimas
„Sunaikintos praeities pėdsakais – senosios evangelikų-liuteronų kapinės“
 
 Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus siūlo kultūrinę edukacinę programą, kurios metu dalyviai lankydamiesi Bitėnų-Užbičių ir Bitėnų -Šilėnų senosiose evangelikų -liuteronų kapinėse, susipažins su Mažosios Lietuvos kapinių įrengimo ypatumais, paminklinių ženklų gamybos ir statymo tradicijomis. Aplankys žymių Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų amžino poilsio vietas, susipažins su jų gyvenimais ir nuveiktais darbais. Pasitelkiant įvairias pagalbines priemones išmoks skaityti epitafijas ant senųjų benykstančių paminklų. Sužinos kas yra kenotafai ir kur galbūt buvo paslėptas Napaleono lobis. Šios programos metu mokiniai įtraukiami į ugdymosi procesą, supažindinami su senųjų liuteroniškųjų kapinių mažosios architektūros paveldu, etnokultūra ir istorinėmis Mažosios Lietuvos asmenybėmis. Ši programa padės mokiniams gilinti ir plėsti jų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, bei ugdyti pilietinį ir etnokultūrinį – istorinį sąmoningumą. Istorinis pasakojimas bus papildytas vizualine medžiaga: senovinėmis nuotraukomis, graviūromis, sentencijomis. Kultūrinės edukacinės programos turinys ir forma pritaikoma pagal amžiaus grupę.
Užsiėmimas skirtas 9-12 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius 1-30 mok.

 

REGISTRACIJA Į EDUKACINES PROGRAMAS