Edukacijos

Kultūros paso edukacinės programos

 Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus nuo 2020 metų yra prisijungęs prie Kultūros paso paslaugų teikėjų rato.
Kultūros ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-869 ir 2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-27 patvirtinta, kad muziejaus paslaugos yra įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį.
Edukaciniame centre muziejaus darbuotojai turi galimybę  supažindinti vaikus ir jaunimą  ne tik su knygos istorija, bet moko knygrišio amato paslapčių. Taip pat mokiniai supažindinami su autentiškais knygrišio įrankiais, medžiagomis. Sudarome galimybę patiems įsirišti knygelę ir ją dekoruoti auksavimo būdu, naudojant senojo knygų dekoro  pavyzdžius.
Spaudos draudimo metais (1864-1904 m.) vienas iš svarbiausių punktų knygnešių kelyje buvo Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose. Čia jie gaudavo lietuviškų leidinių ir gabendavo juos į tuo metu carinės Rusijos valdomą Didžiąją Lietuvą. Šiuo metu prie muziejaus atstatyta buvusi spaustuvininko Martyno Jankaus klėtis, kurios rūsyje buvo įrengtas draudžiamų lietuviškų spaudinių sandėlis. Dabar klėtyje veikia edukacijos centras. Viena iš edukacinių užsiėmimų temų — knygnešystė.
 
Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas registruotis  į šiuos edukacinius užsiėmimus:

„Šmuglerių pramintais takais. Ostpreusen, Bitėnai per Lompėnus“
Mokiniai sužinos, kaip knygnešiai atkeliaudavo į Bitėnus pas spaustuvininką Martyną Jankų, kur apsistodavo jo sodyboje, kokius spaudinių nešulius jiems spaustuvininkas paruošdavo. Išgirs pasakojimą apie „knygnešių motina“ vadintą Anę Jankuvienę, sužinos kaip mažoji Elzikė pagelbėdavo mamai. Filmas „Knygos kelias Žemaitijoje“ supažindins mokinius su lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu vykusia spaustuvine veikla Mažojoje Lietuvoje ir Žemaitijoje. Užsiėmimo dalyviai apžiūrės autentišką draudžiamų lietuviškų spaudinių sandėlį, išbandys savo jėgas keldami knygnešio nešulį, o žandaro pateikiamos užduotys privers kiekvieną dalyvį panaudoti užsiėmimo metu įgytas žinias, jas įtvirtinti.

Užsiėmimas skirtas 7-8 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 5-30 mok.
Užsiėmimo kaina – 4,00 Eur
 
 
„Koks knygelės rūbas“
 
Kasdien mes atsikeliame ir apsirengiame. Vieni mūsų rūbai plonesni, kiti – šiltesni. Kaip manote, kalbėdami apie knygą, galime sakyti, kad ir ji turi savo rūbą? Pasitelkiant turimą mokinių patirtį aiškinsimės kas yra viršutinis knygos rūbas, plonesnis rūbas jos rūbas, o kas yra knygos kūnas?  Apžiūrėsime įvairias knygas. Stebėsime auksavimo procesą ir aklojo įspaudo gavimo procesą.
Mokinius pakviesime tapti dizaineriais ir sukurti išskirtinį knygos viršelį. Mokiniai dekoravimui naudos senojo knygų dekoro pavyzdžius, kuriuos derins  su marmuruoto popieriaus detalėmis.
Užsiėmimo pabaigoje surengsime atliktų darbų parodą, ją aptarsime. Prisiminsime naujai sužinotus žodžius, knygrišio instrumentų pavadinimus.
 
Užsiėmimas skirtas 1-2 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 60 min.
Dalyvių skaičius: 5-30 mok.
Užsiėmimo kaina – 3,00 Eur
„Ritininė ar kodeksinė?“
 
Mokinius kviečiame į diskusiją, kokia knygos forma patogesnė: ritininė ar kodeksinė. Aptarsime knygos formos raidą nuo ritininės iki kodeksinės istoriniame kontekste. Mokiniai apžiūrės vieną įdomiausių muziejuje esančių eksponatų – „Amžinąją Rambyno kalno knygą“. Susipažins su autentiškais knygrišio Leono Panavo įrankiais ir priemonėmis. Įsiriš knygelę dos-a-dos būdu, stebės auksavimo procesą ir aklojo įspaudo gavimo procesą. Knygelės viršelio dekoravimui naudos senojo knygų dekoro pavyzdžius, derins juos su marmuruoto popieriaus detalėmis. Užsiėmimo pabaigoje surengsime atliktų darbų parodą, ją aptarsime.
 
Užsiėmimas skirtas 5-6 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 5-30 mok.
Užsiėmimo kaina – 4,00 Eur
 
„Rišame knygą kitaip. Japoniškas įrišimas“
Šio edukacinio užsiėmimo metu dalyviai ne tik susipažins su knygos formos raida pasauliniame kontekste, bet knygrišio amato pagalba pažvelgs į knygos istoriją Lietuvoje, supras jos vietą etnokultūroje. Sužinos iš ko ir kaip buvo gaminamos knygos, kokia buvo jų reikšmė ir paskirtis. Mokiniai apžiūrės vieną įdomiausių muziejuje esančių eksponatų – „Amžinosios Rambyno kalno knygos“ kopiją, autentiškus knygrišio Leono Panavo naudotus įrankius ir priemones, įsiriš A5 formato  knygelę japonišku būdu, stebės auksavimo procesą ir aklojo įspaudo gavimo procesą. Knygelės viršelio dekoravimui naudos senojo knygų dekoro pavyzdžius derins juos su marmuruoto popieriaus detalėmis. Užsiėmimo pabaigoje surengsime atliktų darbų parodą, ją aptarsime.
 
Užsiėmimas skirtas 7-8 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 5-30 mok.
Užsiėmimo kaina – 5,00 Eur
 „Odos šiurenimai“
Užsiėmimo dalyviai apžiūri autentiškus knygrišio Leono Panavo įrankius, naudotas medžiagas, įvairiai išdirbtos odos pavyzdžius, analizuoja ir diskutuoja apie jų panaudojimo galimybę. Demonstruojame keletą šio knygrišio autentiškų knygų įrišų, odos dekoro pavyzdžių. Muziejuje lankytojai turi galimybę pamatyti „Amžinosios Rambyno kalno knygos“ antrąją dalį. Tai viena sunkiausių knygų Lietuvoje. Kalbėdami su lankytojais apie tai kaip ir kokias medžiagas naudojant įrišta knyga, kas sudaro knygos svorį, nejučia įsigiliname į šimtmečius skaičiuojančio knygrišio amato subtilybes. Muziejus bendradarbiauja su Vilniaus knygrišių gildijos nare, menotyrininke, knygriše Rūtą Taukinaityte-Narbutiene. Turime jos įrištų knygelių, kurias gali apžiūrėti mūsų lankytojai. Čia lankytojai sužinos apie dailiosios odos meistro/knygrišio amato atstovams reikalingus būdo bruožus ir charakterio savybes, o taip pat, kur šiandien galima išmokti šio amato ir kiek mokslas trunka. Užsiėmimo metu sudarome galimybę lankytojams pagal jų amžiaus grupę pasirinkti veiklą: įsirišti knygelę minkštais (odiniais) viršeliais arba pasigaminti iš odos knygos skirtuką bei raktų pakabuką. Savo sukurtus darbus lankytojai gali dekoruoti aplikacijomis iš odos, aklaisiais įspaudais arba auksavimo būdu, panaudojant knygrišio Leono Panavo instrumeriją.
 
Užsiėmimas skirtas 5-12 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 1-30 mok.
Užsiėmimo kaina: 5,00 Eur
 

 

 „Rambyno kalno legendos atgyja“
 
Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai apžiūrės Rambyno kalno aukurą ir apžvelgs apylinkes, susijusias su legendomis. Mokiniai bus suskirstomi į grupes. Kiekviena grupė, gavusi legendos fragmentą, turės jį kūrybiškai interpretuoti. Visi užsiėmimo dalyviai bus aktyviai įtraukti į vaidybinį/žaidybinį procesą, pasirinks reikiamą rekvizitą vaidmeniui perteikti. Refleksijos metu pasidalins savo kritinėmis įžvalgomis apie šių dienų ir legendų sąsajas. Edukacinio užsiėmimo turinys ir forma pritaikoma pagal amžiaus grupę: 1-4 klasių mokiniai apžiūrės Rambyno kalno aukurą ir apylinkes, minimas legendose, kūrybiškai interpretuos legendos „Rambynas ir laumės“ fragmentus, kurs gyvą paveikslą ,,Rambyno aukų akmuo“. 5-8 klasių mokiniai apžiūrės Rambyno kalno aukurą ir apylinkes, minimas legendose, inscenizuos legendą „Kaip įsikūrė Rambyno šventovė“, dalyvaus diskusijoje apie legendų ir šių dienų sąsajas.
 
Užsiėmimas skirtas 1-8 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius 1-30 mok.
Užsiėmimo kaina- 5,00 Eur

 

 „Sunaikintos praeities pėdsakais – senosios evangelikų-liuteronų kapinės“
 
 Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus siūlo kultūrinę edukacinę programą, kurios metu dalyviai lankydamiesi Bitėnų-Užbičių ir Bitėnų -Šilėnų senosiose evangelikų -liuteronų kapinėse, susipažins su Mažosios Lietuvos kapinių įrengimo ypatumais, paminklinių ženklų gamybos ir statymo tradicijomis. Aplankys žymių Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų amžino poilsio vietas, susipažins su jų gyvenimais ir nuveiktais darbais. Pasitelkiant įvairias pagalbines priemones išmoks skaityti epitafijas ant senųjų benykstančių paminklų. Sužinos kas yra kenotafai ir kur galbūt buvo paslėptas Napaleono lobis. Šios programos metu mokiniai įtraukiami į ugdymosi procesą, supažindinami su senųjų liuteroniškųjų kapinių mažosios architektūros paveldu, etnokultūra ir istorinėmis Mažosios Lietuvos asmenybėmis. Ši programa padės mokiniams gilinti ir plėsti jų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, bei ugdyti pilietinį ir etnokultūrinį – istorinį sąmoningumą. Istorinis pasakojimas bus papildytas vizualine medžiaga: senovinėmis nuotraukomis, graviūromis, sentencijomis. Kultūrinės edukacinės programos turinys ir forma pritaikoma pagal amžiaus grupę.
 
Užsiėmimas skirtas 9-12 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius 1-30 mok.
Užsiėmimo kaina- 5,00 Eur

 

„Knygrišio gizelis“
 
Užsiėmimo pradžioje mokinius kviečiame į žaidimą/diskusiją, kokių paslapčių gali išmokyti knygrišys. Kad tai sužinotų, jiems teks savo kailiu patirti knygrišio gizelio sunkumus. Reikės išmokti tiksliai ir greitai lankstyti popieriaus lapus, vaškuoti siūlą. Mokiniai apžiūrės vieną įdomiausių muziejuje esančių eksponatų – „Amžinąją Rambyno kalno knygą“. Apžiūrės knygrišio Leono Panavo naudotus įrankius ir priemones, įsiriš vieno lanko knygelę, stebės auksavimo procesą ir aklojo įspaudo išgavimo procesą. Knygelės viršelio dekoravimui naudos senojo knygų dekoro pavyzdžius derins juos su marmuruoto popieriaus detalėmis. Užsiėmimo pabaigoje surengsime atliktų darbų parodą, ją aptarsime.

 

Užsiėmimas skirtas 3-4 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 80 min.
Dalyvių skaičius: 5-30 mok.
Užsiėmimo kaina – 3,00 Eur

 

„Knyga – kaip duona“
 
Dalyvaudami užsiėmime mokiniai sužinos, kaip knygnešiai atkeliaudavo į Bitėnus pas spaustuvininką Martyną Jankų, kur apsistodavo jo sodyboje, kokius spaudinių nešulius jiems spaustuvininkas paruošdavo. Išgirs pasakojimą apie „knygnešių motina“ vadintą Anę Jankuvienę, sužinos kaip mažoji Elzikė pagelbėdavo mamai. Filmas „Knygos kelias Žemaitijoje“ supažindins mokinius su lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu vykusia spaustuvine veikla Mažojoje Lietuvoje ir Žemaitijoje. Užsiėmimo dalyviai apžiūrės autentišką draudžiamų lietuviškų spaudinių sandėlį, buvusį Martyno Jankaus klėties rūsyje, išbandys savo jėgas keldami knygnešio nešulį, o „Knygnešio maišelyje“ pateikiamos užduotys privers kiekvieną dalyvį panaudoti užsiėmimo metu įgytas žinias, jas įtvirtinti.

 

Užsiėmimas skirtas 5-6 kl. mokiniams.
Užsiėmimo trukmė – 90 min.
Dalyvių skaičius: 5-30 mok.
Užsiėmimo kaina – 4,00 Eur
REGISTRACIJA Į EDUKACINES PROGRAMAS