Ir vėl Sueiga pas Martyną Jankų

Tradicinė, visoje šalyje žinoma ir svečių iš visur sulaukianti sueiga pas Martyną Jankų ir šiemet nestokojo žiūrovų, veiksmo, naujovių ir įdomių režisūrinių sprendimų. Tradiciškai sueigą švęsti pradedame nuo paties šviesuolio, sueigos iniciatoriaus Martyno Jankaus atminimo pagerbimo Bitėnų panteone. Žvakele ir gėlės žiedu buvo pagerbiami ir kiti Lietuvai ir lietuvybei nusipelnę didžiavyriai. Prie savo idėjinio vedlio Vydūno kapo giesmę sugiedojo ir taip papuošė šventės pradžią kone dvi savaites Bitėnuose stovyklavę, dvasines ir sveikatinimo praktikas vykdę vydūniečių draugijos nariai, švytinčiais geranoriškais veidais ir vedini draugijos pirmininko Tomo Staniko. Pagerbti Mažajai Lietuvai nusipelniusius į kapinaitës atvyko ir savivaldybės vadovai – meras Virginijus Komskis, mero pavaduotojas Sigitas Stonys, administracijos direktorė Dainora Butvydienė. Pagarbą savo atvykimu išreiškė ir Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė perskaitė ištrauką iš J. Prockaus kalbos pasakytos 1930m. gegužės 23 d. prie Martyno Jankaus kapo Flensburge. Išklausyti kiti priminimai iš istorinių sueigų ir švenčių Jankų sodyboje. Susirinkusieji pakviesti pagarbiai minutei tylos. Kaitri diena nesutrukdė sklandžiam sueigos vyksmui bei gausiam svečių būriui iš įvairių Lietuvos vietų apsilankyti. Su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoju Kęstu Komskiu, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktore, Pagėgių garbės piliete dr. Silva Pocyte, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriumi dr. Jonu Geniu ir pavaduotoja Zita Geniene, sveikinosi Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, mero pavaduotojas Sigitas Stonys, Administracijos direktorė Dainora Butvydienė. Šventę savo buvimu pagerbė ir Pagėgių savivaldybės tarybos narys Remigijus Kelneris, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, istoriją atspindinčių ir analizuojančių laikraščių „Voruta“ ir „Šilainės sodas“ vyriausieji redaktoriai Juozas Vercinkevičius ir Saulius Sodonis, kiti spaudos atstovai, Rambyno mylėtojas, fotografas, poetas Eugenijus Skipitis, kaimyninių rajonų kultūros darbuotojai ir kt. Džiugu, kad sueigos pas Martyną Jankų visada neša istorinę žinią, susijusią su Mažosios Lietuvos istorija, svarbiais įvykiais ar iškiliomis asmenybėmis. Ne išimtis iš šiemet – visa Mažoji Lietuva mini Pirmosios lietuvių kultūrinės draugijos „Birutė“ – 130-ąsias įkūrimo metines, o Martynas Jankus buvo šios draugijos įkūrimo vienas organizatorių ir pirmininkas. Ta proga išsamų pranešimą skaitė dr. Silva Pocytė. Sueigoje pristatytas dar vienas iškilus įvykis: M. Jankaus muziejus su kitais Vakarų Lietuvos muziejais vadovaujant Mažosios Lietuvos muziejaus vadovo dr. Jono Genio dalyvavo bendrame projekte, kurdami parodą „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“. Džiugu, kad Martyno Jankaus muziejui buvo suteikta garbė ir pirmas parodos atidarymas vyko būtent Bitėnuose, sueigos metu. Parodą pristatė pats Mažosios Lietuvos muziejaus direktorius Jonas Genys. Kaip visuomet ir vėlgi visai naujai šventę darė ypatinga tarptautinio profesionalių dailininkų šiemet jau 13-ojo plenero užbaigimas ir darbų pristatymas po atviru dangumi. Šis analogo ne tik Lietuvoje, tačiau net Europoje neturintis paveikslų po atviru dangumi sodas šiemet pasipildė aštuoniais profesionalių dailininkų darbais, kurie „apgyvendinti“ praplėstoje muziejaus teritorijoje, medžių paunksmėje ir į kurios atidarymą simbolišką juostelę perkirpo pagrindiniai muziejaus talkininkai – LR Seimo vicepirmininkas ir Savivaldybės administracijos direktorė. Įdomu tai, kad, pasak pagrindinio organizatoriaus VšĮ „Be batų“ vadovo Dariaus Straigio, pristačiusio dailininkus ir jų kūrinius, šiemet visi paveikslai turi savo antrąsias puses, t.y. nutapyta po du paveikslus. Savivaldybės meras Virginijus Komskis kiekvienam dailininkui įteikė padėkos raštą ir nuoširdžiai dėkojo už Pagėgių kraštui dovanotą savąjį talentą. Taigi Bitėnuose liko Mildos Gailiūtės, Karolinos Maselskytės, Ausmos Bankauskaitės, Ričardo Pelecko (Lietuva), Verners Lazdans, Gints Rudaitis (Latvija), Daiga Alise Freimane (Prancūzija) darbai. Šalia profesionalių menininkų, puikiai savo vietą rado ir K. Komskio labdaros ir paramos fondo globojami jaunieji dailininkai, kurių savaitės meninio darbo rezultatai taip pat buvo pristatyti šioje šventėje. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė L. Burzdžiuvienė dėkojo Pagėgių savivaldybės administracijai, finansavusiai renginį. Šilti padėkos žodžiai ištarti Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkui Kęstui Komskiui ir jo paramos ir labdaros fondui už jaunųjų dailininkų plenero finansavimą ir organizavimą; VšĮ „Be batų“ ir jo vadovui Dariui Straigiui už profesionalių dailininkų plenero organizavimą; laikraščių „Vorutos“, „Šilokarčemos“, „Pamario“ redakcijoms už renginio viešinimą; Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijai ir puikiems jų darbuotojams už nuoširdžią pagalbą, Pagėgių kultūros centrui ir Valdui Armonui už renginio įgarsinimą. Vakarą užbaigiant, visi buvome pakviesti į „Jausmų turnyrą“, kur poetinio žodžio virtuozė, aktorė, režisierė Virginija Kochanskytė, padedama kolegų: Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Ritos Preikšaitės ir tarptautinių konkursų laureato, klasikinės gitaros virtuozo Artūro Kelpšos kvietė visus grumtis liūdesio ir džiaugsmo, meilės ir išdavystės, tikėjimo ir abuojumo jausmų arenoje. Klausytojų širdis žavėjo populiarioji klasika, neapolietiškos dainos, italų, ispanų, prancūzų kompozitorių gitaros muzika ir pasaulio bei lietuvių poetų meilės lyrika. Nuoširdžiai padėkota visiems, nepabojusiems kaitros ir atvykusiems sueigon, kad dar kartą paliudyti, kad gyva yra tradicija – susieiti, pasibūti ir puikų laiką apturėti pas Martyną Jankų…

Vyriausioji specialistė kultūrai

Ingrida Jokšienė

1.M.Jankaus muziejaus direktorė L.Burzdžiuvienė atidaro Sueigą pas Martyną Jankų Dr. S.Pocytė skaito pranešimą Jaunųjų dailininkų plenero dalyviai su svečiais ir savivaldybės vadovais. Koncertinės programos Jausmų turnyras atlikėjai v.Kochanskytė, A.Kelpša ir R.Preikšaitė