Japonijos ambasadoriaus vizitas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje

2018 m. lapkričio 28 dieną su mandagumo vizitu Pagėgių savivaldybėje lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Japonijos ambasadorius Lietuvoje jo ekscelencija ponas Toyoei Shigeeda.  Po apsilankymo Pagėgių kultūros centre ir Pagėgių viešojoje bibliotekoje, garbų svečią į Pagėgių  savivaldybės Martyno Jankaus muziejų lydėjo Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė, direktorės pavaduotojas Alvydas Einikis, Pagėgių krašto turizmo informacijos centro direktorė Ilona Meirė ir mero patarėja Rita Vidraitė. Ambasadorius labai domėjosi Martyno Jankaus asmenybe, istoriniais įvykiais, etnokultūriniais ženklais. Ypač svečią nustebino faktas, kad 1929 metais aplankyti Mažosios Lietuvos patriarcho M. Jankaus ant Rambyno buvo atvykęs Japonijos ambasadorius Tautų Sąjungoje ir Prancūzijoje Yotaro Sigimura. To vizito metu svečias Martyno Jankaus dukters Elzės Jankutės buvo teatrališkai prisaikdintas padaryti viską, kad Vilnius būtų grąžintas Lietuvai. Po priesaikos žodžių svečiui buvo suteikta garbė pasirašyti Amžinojoje Rambyno kalno knygoje. Knygoje  ambasadorius pasirašė lotynų ir japonų rašmenimis. Kaip žinia, Martyno Jankaus muziejuje iš šiandien tęsiama pasirašymo knygoje tradicija. Po Japonijos ambasadoriaus Toyei Shigeeda pasirašymo Amžinojoje Rambyno kalno knygoje, pagal seną mažlietuvišką tradiciją, kaip pagarbos ženklą, jo ekscelencijos kairioji ranka buvo apjuosta tautine juostele.

 

Muziejaus informacija