Kai eksponatai prabyla…

Kartais muziejų fonduose saugomi eksponatai laukia akimirkos, kol bus iškelti į dienos šviesą. Turbūt sunku būtų įsivaizduoti, kad aušrininko Martyno Jankaus šeimos nariai kažkaip galėtų būti minimi įvykiuose, susijusiuose su Didžiosios Britanijos karaliene Elžbieta II-ąja, tačiau taip buvo… Edė Jankutė, Mažosios Lietuvos patriarchu tituluoto spaustuvininko duktė, po Antrojo pasaulinio karo pagal Didžiosios Britanijos vyriausybės įgyvendintą Balt Cygnet EVW 1946-1947 m. schemą, kartu kitomis Baltijos šalių pabėgėlėmis iš DP stovyklų Vokietijoje, buvo įdarbinta Didžiosios Britanijos ligoninėse. Viename iš Edės 1947 m. gruodžio mėnesio laiškų rašytų Martyno Jankaus šeimos draugui, gydytojui Valteriui Didžiui, tuo metu dirbusiam DP stovykloje Vokietijoje, ji pasakoja apie savo kasdienybę ir matyt, atsakydama į Valterio Didžio paklausimą, rašo: „…Tą kilimą princesei dovanojo jau nuo seniau gyvenę Anglijoj lietuviai. Mes čia atvykę pagal Balt Cygnet“ (Baltoji gulbė) ir Westward Ho“ sistemas, dovanojome jai sidabrinį padėklą su įgraviruotais lietuvių, estų, ir latvių herbais. Princesė atsiuntė padėkos laišką. Dabar Londone St. James Palace, eina princesės Elisabethos dovanų paroda. Bet eilė ilgiausia. Reikia apsigyventi Londone porai dienų, kad patektum į parodą. Buvau sykį Londone, gruodžio mėnesio pradžioj, bet pažiūrėjus į kelių mylių eilę, nutariau laukti kitos progos…“ Ar atsirado kita proga apsilankyti tuo metu dar tik princesės, o nuo 1952 m. jau Anglijos karaliene tapusios Elžbietos gautų dovanų parodoje, šiandien dar negalime atsakyti…tačiau istorija gyva, o atradimai laukia mūsų kiekvieną akimirką.

Teksto autorė : Pagėgių savivalddybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė