Paskaita apie sunkiai suvokiamus Rytų Prūsijos vaikų išgyvenimus

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, kovo 10 dieną, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje vyko Lietuvos istorijos instituto doktorantės Rūtos Matimaitytės paskaita „Vilko vaikai: alkio keliu į Lietuvą“.

Paskaitoje buvo kalbama apie sunkiai suvokiamus  Rytų Prūsijos vaikų išgyvenimus, kuriuos įtakojo Sovietų Sąjungos pergalė Antrajame  pasauliniame kare. 1944–1948 metais į jų namus įsiveržus sovietų kariams, tūkstančiai vaikų tapo našlaičiais arba buvo atskirti nuo šeimų. Juos vadino vokietukais arba „vilko vaikais“. Šiems vaikams teko matyti kaip prievartavo ir žudė jų artimuosius, niokojo jų namus ir viską kas jiems brangu. Alkani, suplyšusiais drabužiais ir dažnai vieniši vaikai, paaugliai buvo priversti pasitraukti iš gimtosios šalies. Tūkstančiai nepilnamečių vaikų pėsčiomis, traukiniais ir vežimais pasiekė kaimyninės Lietuvos teritoriją. Išsekę nuo bado, apiplyšę ir aptekę utėlėmis, jie eidavo nuo sodybos prie sodybos, prašydami duonos ir nakvynės.

Lietuvos istorijos instituto doktorantė Rūta Matimaitytė savo pranešime pristatė vadinamųjų „vilko vaikų“ biografijas, kurias surinko savo tyrimo metu, apklausdama daugiau nei 50 „vilko vaikų“ gyvenančių Lietuvoje ir Vokietijoje. Lektorė papasakojo apie „vilko vaikų“ santykį su Lietuva ir Vokietija bei jų kovą už galimybę sugrįžti į kolektyvinę atmintį ir siekti teisingumo. Iš Piktupėnų (Pagėgių  sav.) kilusią Rūtą Matimaitytę šią temą išsamiau tyrinėti įkvėpė jautri ir skaudi  tetos Elenos Matimaitienės istorija, mat ji viena iš „vilko vaikų“. Paskaitos dalyviai turėjo unikalią progą susipažinti gyvai su Elena Matimaitiene (Ella Karen Macik) ir išgirsti jos jautrią istoriją.

Pasak Rūtos Matimaitytės simboliška, kad ši paskaita vyko prieš kovo 11-ąją, kadangi atgauta Lietuvos nepriklausomybė suteikė laisvę „vilko vaikams“ viešai ir atvirai pasakoti savo gyvenimo istorijas ir išlaisvinti juos iš prisiminimų vienatvės.

Informaciją pateikė Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus
vyr. rinkinių saugotoja Lina Macijauskienė