Lietuvos kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą Martyno Jankaus 160-ųjų gimimo metinių įamžinimui

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus Lietuvos kultūros tarybai teikė paraišką dėl Mažosios Lietuvos patriarcho, spaustuvininko, aušrininko,  Tilžės akto signataro Martyno Jankaus  atminimo įamžinimo 160-ųjų gimimo metinių proga. 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. LKT-18(1.2) Lietuvos kultūros taryba kultūros rėmimo lėšomis  finansuojamai veiklai „Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas“ skyrė dalinį finansavimą.  Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus projekto „Gyvenimas vienos Lietuvos vardan. Mažosios Lietuvos patriarchui Martynui Jankui -160“ įgyvendinimui  skirtas 6300,00 eurų dalinis finansavimas, paraiška  surinko 73,20 vertinimo balus. Iš viso pateiktos 76 paraiškos iš jų 31 paraiškai skirtas dalinis finansavimas.

 

 

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus informacija