Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekos dovana Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejui

Ankstyvą 2016 metų rugsėjo 6 dienos rytą į Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejų atgabenta brangi dovana. Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių biblioteka perdavė muziejui nuolatiniam saugojimui keturis eksponatus: popieriaus lankstymo mašiną, popieriaus susegimo viela mašiną, elektrinę popieriaus pjaustymo ir rankinę popieriaus pjaustymo mašiną (giljotiną). Derybos dėl šių mašinų perdavimo prasidėjo šių metų pavasarį, kai muziejaus muziejininkai dalyvavo susitikimuose su Vilniaus universiteto restauratoriais – knygrišiais ir Lietuvos Mokslų Akademijos  Vrublevskių bibliotekos knygų restauratoriais. Vizito po Vrublevskių restauracijos dirbtuves metu paaiškėjo, kad restauratoriai savo darbe naudoja naują, modernią įranga ir kad senos, nebenaudojamos mašinos gyvena paskutines dienas. Muziejaus direktorės Liudvikos Burzdžiuvienės prašymu, Vrublevskių bibliotekos direktoriaus dr. Sigito Narbuto sutikimu ir Pagėgių savivaldybės  Tarybos pritarimu vertingi knygrišyboje naudoti eksponatai bus saugomi Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje. Visi perduoti eksponatai veikiantys, tad muziejininkai planuoja juos ne tik eksponuoti, bet ir naudoti edukacinėje veikloje. Knygos ir knygrišystės istorija – pagrindinės temos, nagrinėjamos naujai įrengtame edukacijos centre. Išsaugoti ir muziejui perduoti eksponatai aktualizuos ir pagyvins muziejaus ekspozicijas ir edukacinius užsiėmimus.

Muziejininkai dėkingi LMA Vrublevskių bibliotekos vadovams ir restauratoriams už galimybę perimti vertingus eksponatus. Nuoširdžią padėką reiškiame ir Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos seniūnei Danguolei Mikelienei ir seniūnijos darbuotojams už nuolatinę  pagalbą muziejaus darbe.

 

 

                                                                                      

Liudvika Burzdžiuvienė

IMG_0119 IMG_0114 IMG_0099 IMG_0065 IMG_0037 IMG_0028