Lietuvos muziejų asociacijos stažuotėje dalyvavo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejus

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus vyriausioji rinkinių saugotoja Lina Vasiliauskaitė 2015 m. kovo 2-6 dienomis stažavosi 5 dienų kvalifikacijos kėlimo stažuotėje Kaune „Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo galimybės bei mokymo ir mokymosi muziejuje organizavimo ypatumai“. Pagal Lietuvos muziejų asociacijos vykdomą europinį projektą „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ stažuotę rengė Lietuvos muziejų asociacijos partneris Maironio lietuvių literatūros muziejus. Stažuotės programą sudarė teorinė ir praktinės dalys. Teorinėje dalyje stažuotės dalyviai buvo supažindinti su Danijos ir Jungtinės karalystės muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo modeliais, muziejų lankymo įtraukimo į bendrojo ugdymo programas sistema, administravimo ir finansavimo politika, fizinių ir virtualių mokymosi aplinkų muziejuose kūrimo patirtimi, muziejų edukacinių centrų darbu taikant šiuolaikinius mokymosi metodus. Stažuotės dalyviai buvo supažindinti su projekto veiklomis ir įgyvendinimo metu pasiektais rezultatais.
Praktinėje dalyje stažuotės dalyviai, perimdami projekto patirtis, mokėsi rengti neformaliojo švietimo edukacines programas, suderintas su bendrojo ugdymo planais ir dalykų programomis, pagal bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą ir neformaliojo švietimo programos formą.
Muziejų edukatoriai stažuotės metu lankėsi Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose: J. Grušo memorialiniame muziejuje, S. Nėries memorialiniame muziejuje, B. ir V. Sruogų memorialiniame muziejuje, J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje. Taip pat aplankė projekto  partnerius – Lietuvos aviacijos ir Nacionalinį M. K. Čiurlionio muziejų.
Stažuotės metu įgytų žinių ir kompetencijų patvirtinimui dalyviams buvo įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

20150304_133354

Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus
20150305_142245vyr. rinkinių saugotoja Lina Vasiliauskaitė