Lietuvos šimtmečio atgarsiai Martyno Jankaus muziejuje

Šie jubiliejiniai Valstybės metai savo reginiais į Lietuvą sutraukė būrius lietuvių, pasklidusių po visą pasaulį. Į Dainų šventę „Vardan tos…“ iš Australijos ir kaip dalyviai, ir kaip žiūrovai atvyko gausi Didžių giminė. Džiugu, kad žymaus tarpukario visuomenės veikėjo,  jauniausio Tilžės akto signataro, gydytojo Valterio Didžio vaikai ir vaikaičiai liepos 10 d. apsilankė ir Martyno Jankaus muziejuje. 2013-ųjų rugsėjo 7 d. Valteris Didžys ir jo žmona Liudvika buvo iškilmingai perlaidoti Bitėnų kapinėse, o visas jo archyvas vaikų Ievos Aras-Didžys ir Martyno Didžio valia buvo perduoti mūsų muziejui. Vizito metu Martynas Didžys, jo žmona Dalia, duktė Dalia su mažąja 3 mėnesių Vaiva, sūnus Martynas ir dar kelios mielos giminaitės, gyvenančios Lietuvoje turėjo galimybę apžiūrėti Valteriui Didžiui skirtą ekspoziciją, muziejaus parengtą ir Kultūros tarybos finansuotą parodą, kuri namiškius gerokai nustebino  informatyvumu ir naujais, dar nežinomais faktais. Atsisveikinant svečiai Amžinojoje Rambyno Kalno knygoje paliko šiltus, dėkingumo kupinus įrašus.

Didžiuojamės galimybe prisiliesti ir išsaugoti Mažosios Lietuvos didžiavyrių istoriją.

 

 

                                                                 Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus informacija