Muziejaus 40–mečio paminėjimo renginys LR Seime

2021 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo II rūmuose Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus pristatė savo parodą „Metai, darbai ir veidai“. Ši paroda skirta Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus veiklos 40 – mečiui paminėti. Foto parodoje bandyta paliesti svarbiausių asmenybių ir įvykių fragmentus susijusius su muziejaus kūrimosi istorija. Tikimasi, kad paroda leis nors akies krašteliu pažiūrėti į žmones, savo kasdieniu, neretai pasiaukojančiu darbu kūrusius Martyno Jankaus muziejų, bandžiusius iškelti šią Mažosios Lietuvos istorijai reikšmingą asmenybę į reikiamas aukštumas. Paroda pirmą kartą pristatyta šių metų rugpjūčio 7 d. renginyje „Sueiga pas Martyną Jankų“. Šia iškilminga proga visuomenei pristatyta ir   prof.  Domo Kauno monografija „Martynas Jankus tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“ .  LR Seime tarp kviestinių svečių dalyvavo ir prof. Domas Kaunas, kuris savo kalboje susirinkusiems svečiams akcentavo pačius svarbiausius Martyno Jankaus politinius ir visuomeninius  nuopelnus, siekiant sujungti Klaipėdos kraštą su  Didžiąja Lietuva ir kad ši paroda – pirmasis reginys ruošiantis 2023 metais  paminėti Klaipėdos krašto 100 – metį. Po prof. Domo Kauno kalbos pasisakė šie seimo nariai: Aušrinė Norkienė, prof. Valdas Rakutis, LR Seimo Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Robertas  Šarknickas. Parodos pristatyme  LR Seime taip pat dalyvavo dvidešimties asmenų delegacija iš Pagėgių savivaldybės, kurią sudarė: meras Vaidas Bendaravičius, vicemeras Edgaras Kuturys, administracijos direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Dargužas, tarybos nariai Ramutė Valančienė, Remigijus Kelneris, Juozas Žuklija,  kiti Pagėgių savivaldybės kultūros, švietimo ir meno atstovai, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus darbuotojai. Renginį muzikiniais intarpais papuošė Pagėgių meno ir sporto mokyklos mokytojos Evelina Norkienė ir Regina Pilkionienė. Po renginio visi svečiai turėjo unikalią galimybę pasirašyti „Amžinojoje Rambyno kalno“  svečių knygoje.

Paroda LR Seime bus eksponuojama iki lapkričio 2 dienos. Parodos kuratorė ir globėja LR Seimo narė Aušrinė Norkienė.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus vyr. rinkinių saugotoja Lina Macijauskienė

Nuotraukos iš LRS fotografės Dž. Barysaitės ir Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus