Muziejaus darbuotojai pagerbė profesorių, akademiką Domą Kauną

2019 m. balandžio 26 d. Vilniaus universiteto Baltojoje salėje buvo atidaryta paroda „Mažosios Lietuvos ikonografija“. Paroda parengta iš Vilniaus universiteto profesoriaus akademiko Domo Kauno ikonografijos rinkinio ir skirta jo 70-čio sukaktuvėms pažymėti. Parodą pristatė pats rinkinio sudarytojas.

Domas Kaunas – Lietuvos knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas. Paskelbė apie 100 mokslinių publikacijų lietuvių ir užsienio kalbomis. Jis yra virš dvidešimties knygų autorius.

Apie didžius prof. habil. dr. Domo Kauno nuopelnus Lietuvai liudija ir gausybė jam skirtų svarių valstybinio ir tarptautinio įvertinimo ženklų.

2015 m. prof. habil. dr. Domui Kaunui suteiktas garbingas Pagėgių savivaldybės apdovanojimas – Pagėgių krašto Garbės piliečio vardas už Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto garsinimą ir įprasminimą. Svarūs profesoriaus Domo Kauno nuopelnai Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos raštijos paveldo vertybių išsaugojimo, įamžinimo bei įprasminimo srityje. Jis praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje iniciavo Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus kūrimą, yra jo ilgametis globėjas, daugelio reikšmingų iniciatyvų Pagėgių krašte autorius.

Po parodos pristatymo jubiliatą pasveikino Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė lietuvininkų papročiu ant rankos užrišdama šimtaraštę juostelę.

 

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus informacija