Muziejus prisijungė prie Kultūros paso paslaugų teikėjų rato

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus prisijungė prie Kultūros paso paslaugų teikėjų rato.
Kultūros ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-869 patvirtinta, kad mūsų paslaugos yra įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį.
Edukaciniame centre muziejaus darbuotojai turi galimybę supažindinti vaikus ir jaunimą ne tik su knygos istorija, bet moko knygrišio amato paslapčių. Taip pat mokiniai supažindinami su autentiškais knygrišio įrankiais, medžiagomis. Sudarome galimybę patiems įsirišti knygelę ir ją dekoruoti auksavimo būdu, naudojant senojo knygų dekoro pavyzdžius.
Spaudos draudimo metais (1864-1904 m.) vienas iš svarbiausių punktų knygnešių kelyje buvo Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose. Čia jie gaudavo lietuviškų leidinių ir juos gabendavo į tuo metu carinės Rusijos valdomą Didžiąją Lietuvą. Šiuo metu prie muziejaus atstatyta buvusi spaustuvininko Martyno Jankaus klėtis, kurios rūsyje buvo įrengtas draudžiamų lietuviškų spaudinių sandėlis. Dabar klėtyje veikia edukacijos centras. Viena iš edukacinių užsiėmimų temų — knygnešystė.
Kviečiame mokytojus registruoti mokinius į šiuos edukacinius užsiėmimus:
1. „Vieno lanko knygelės įrišimas“ – rekomenduojama 1-4 klasių mokiniams.
2. „Knygnešių keliai. Ostpreusen, Bitenai per Lompenus“ – rekomenduojama 5-8 klasių mokiniams.
3. „Knygų įrišimo būdai pradedantiesiems“ (knygelė ant lazdelės) – rekomenduojama 5-8 klasių mokiniams.
4. „Knygos gimimas. Japoniškas įrišimas“ – rekomenduojama 9-12 klasių mokiniams.

Išsamesnę informaciją rasite https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai
Telefonai pasiteiravimui: 8 441 42736; 8 652 02941 (edukatorė Laima).