Netikėtų svečių vizitas muziejuje

2018 m. birželio 29 dienos rytas nustebino muziejaus darbuotojus netikėtais svečiais: į Martyno Jankaus muziejų iš Aliaskos, savo senelio jaunystės takais pavaikščioti ir amžinojo poilsio vietos Bitėnų kapinėse aplankyti, atvyko Valterio Didžio anūkas Aleksandras Vasauskas. Aleksandras Kęstutis Martynas Vasauskas yra gydytojo, jauniausiojo Tilžės akto signataro Valterio Didžio dukters Rūtos iš pirmosios santuokos, sūnus. Likimas lėmė taip, kad po Antrojo pasaulinio karo Aleksandro mamos Rūtos Didžytės – Vasauskienės šeimai pasitraukus į Ameriką, ryšiai su seneliu Valteriu Didžiu, tuo metu gyvenusiu Australijoje, nutrūko. Po pasaulį pasklidusius artimuosius, prisiminti vieni apie kitus privertė tik senelio mirtis 1977-ųjų spalį, kai Rūta sužinojusi  apie tėvo  mirtį, žinią paskelbė spaudoje. Deja Rūta Didžytė – Vasauskienė nesulaukė tos dienos, kai jos tėtis 2013 m. rugsėjo 7 d. su didelėmis iškilmėmis iš Australijos buvo perlaidotas Bitėnų kapinėse. Perlaidojimą organizavo Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Valterio Didžio duktė Ieva Didžytė – Aras, sūnus Martynas Didžys ir Pagėgių savivaldybės administracija. Iškilmėse dalyvavo artimieji iš Australijos  ir Lietuvos, kultūros, visuomenės veikėjai. Deja, apie senelio Valterio Didžio perlaidojimą Lietuvoje jo vaikaičiai Aleksandras ir Mindaugas sužinojo tik po metų. O šiandien buvo ta nuostabi diena, kai Bitėnų kapinėse Aleksandras ir jo žmona Kim galėjo nusilenkti  savo seneliui – gydytojui, įžymiam Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjui,  Tilžės ir Fuldos aktų signatarui, tiesiog šviesiam ir mylimam žmogui, į kurį savo laiškuose rašytoja  Ieva Simonaitytė kreipdavosi „mielas daktarėli“…

Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus informacija