Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje vyko knygrišystės mokymai

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus darbuotojai siekdami populiarinti knygrišystės amatą, mažinti kultūrinę , socialinę atskirtį ir saugoti istorinę atmintį, ugdant visuomenės patriotiškumą ir pilietinį aktyvumą, skatindami bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis, o taip pat su Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis ir kitomis įstaigomis Lietuvos kultūros tarybai teikė paraišką daliniam finansavimui gauti. Gavus Lietuvos kultūros tarybos ir Pagėgių savivaldybės dalinį finansavimą 2016 metų liepos 4 -8  dienomis  Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus rengė knygrišystės mokymus pradedantiesiems „Knygrišystės amato paslaptys ir šių dienų galimybės“. Mokymus  vedė Vilniaus knygrišių gildijos narė, menotyrininkė Rūta Taukinaitytė – Narbutienė. Penkių dienų mokymuose kalbėta apie knygrišio amato istoriją, trumpai  aptarta kiekvieno įrišimo būdo kilmė, kontekstas, specifinės savybės, galimos variacijos. Praktiniuose užsiėmimuose buvo mokoma popieriaus gamybos ir  pačių paprasčiausių knygos įrišimo būdų pradedantiesiems: vieno lanko knygelės, japoniško, koptų įrišimo, įrišimo minkštais viršeliais. Mokymų pabaigoje surengta atliktų darbų paroda ir pristatyta vietos bendruomenei. Tikimasi, kad šio projekto metu įgytos žinios ir gebėjimai paskatins ne vieną dalyvį savišvietai, labiau gilintis į knygrišio amatą, skatins mokytis visą gyvenimą ir eiti asmeninio tobulėjimo link, užsiimti individualia veikla ir tokiu būdu  pratęsti knygrišybos tradicijas Mažojoje Lietuvoje. 2015 metų pabaigoje muziejus įsigijo knygrišyklą, kuri priklausė prieš keturis metus mirusiam kultūros šviesuoliui, kolekcininkui, žymiam Lietuvos knygrišiui Leonui Panavaui. Unikalu tai, kad ji nupirkta su visa įranga ir net su kai kurių medžiagų atsargomis, reikalingomis knygrišio darbo procesui.Po šio projekto įgyvendinimo  muziejuje, atstatytoje Martyno Jankaus klėtyje, kuriame įsikūręs edukacinis centras planuojama rengti su knygos istorija (nuo popieriaus gaminimo, spausdinimo proceso iki knygos įrišimo) susijusius edukacinius užsiėmimus. Taigi, pažinti knygos kelią nuo popieriaus gamybos, spausdinto teksto iki knygrišio preso įmanoma tik Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje, Bitėnuose.

 

 Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus

vyr. rinkinių saugotoja Lina Vasiliauskaitė

IMG_0021 IMG_0038 IMG_0079 IMG_0219 IMG_0243