Prisiminkime išėjusius Amžinybėn

Uždekime Vėlinių žvakes ir prisiminkime tuos, kurių jau nebėra šalia.