Šeštadienį pas Martyną Jankų Bitėnuose

 

Aidint pavasariniams paukščių balsams ir dar iki galo nespėjus nužydėti prieš keletą metų pasodintam obelų sodui Martyno Jankaus muziejuje, Bitėnuose, šeštadienį buvo paminėtos kelios garbingos sukaktys. Taip buvo įsijungta į „Muziejų nakties“ renginius.     

Pirmiausia visi rinkosi į Rambyno kalno papėdėje esančias Bitėnų kapinaites. Čia nuo 1993 metų šeimos narių apsuptyje ilsisi Bitėnų vaidila, buvęs spaustuvininkas, Mažosios Lietuvos patriarchas M.Jankus. Muziejaus direktorė Liuda Burzdžiuvienė trumpai priminė M.Jankaus gyvenimo kelią, keletą žodžių tarė ir profesorius Domas Kaunas. Pastarasis daug padarė, kad Mažosios  Lietuvos kultūrai bei politikai nusipelnęs M.Jankus būtų deramai pagerbtas.

Vėliau jau atstatytoje buvusioje M.Jankaus spaustuvėje buvo paminėtas 1981 metais tuometėje Bitėnų pradinėje mokykloje duris pravėrusio muziejaus 35 metų jubiliejus. Apie jo pradžią kaip visada labai įdomiai papasakojo profesorius D.Kaunas. Buvo prisiminti ir jo bendražygiai, su kuriais atidarė šį muziejų. Tai klaipėdietis Bernardas Aleknavičius, Vilniuje gyvenusi šio krašto duktė Eva Labutytė ir jos vyras Gediminas Vanagas.

Apie tai, kaip teko pažinti M.Jankų, jo gyvenimą, veiklą bei tapti šio pradžioje labai nedidelio muziejaus vadove, papasakojo tuometė minėtos mokyklos mokytoja Birutė Žemgulienė.

Atkūrus nepriklausomybę naujoji Šilutės rajono valdžia ėmėsi atstatinėti buvusią spaustuvę. Apie tai papasakojo tuometis Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Saulius Sodonis. Jis sakė, kad tai buvęs labai sudėtingas darbas, kuris turėjo ne tik daug rėmėjų, bet ir daug priešininkų. Nežiūrint visų nemalonumų, šiandien labai smagu matyti žmones traukiantį muziejų bei išpuoselėtą jo aplinką.

Apie pirmuosius žingsnius, perkėlus muziejų į naujai atstatytas patalpas, papasakojo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė Roza Šikšnienė. Savo įspūdžiais taip pat pasidalino 1998 metais jame dirbti pradėję Giedrė ir Eugenijus Skipičiai. Pirmą pažintį su M.Jankumi bei Birute ir Kazimieru Žemguliais prisiminė Kęstas Komskis. Tuomet, į dar neseniai atidarytą M.Jankaus muziejų, jis atvežė dukrą gydžiusią gydytoją. Prisimindamas tuomet patirtus malonius įspūdžius bei dėkodamas už juos, B.Žemgulienei jis įteikė didžiulę gėlę.

Pagėgių meras Virgilijus Komskis padėkojo muziejaus kūrėjams bei puoselėtojas. O S.Sodoniui bei R.Šikšnienei „Už nuopelnus ir meilę Pagėgių kraštui“ įteikė ypatingą padėkos ženklą – vardinę Amžinosios Rambyno kalno knygos sumažintą kopiją.

Prisiminus muziejaus kūrimą visi buvo pakvieti į naujo statinio – buvusios sodybos klėtelės – atidarymo iškilmes. Joje nuo šiol bus rengiamos edukacinės knygrišyklos pamokos visiems norintiems sužinoti, kaip tai yra daroma. Antrame jos aukšte – konferencijų salėje – dabar čia veikia E.Skipičio nuotraukų paroda „Trisdešimt penkios akimirkos“, menanti muziejaus gyvavimo metus.

Prisidėjusiems prie šio muziejaus įkūrimo, puoselėjimo bei veiklos pasodinus atminimo medelį, vakarą pratęsė džiazo kolektyvas „Ąžuoliniai berželiai“ ir dainininkė Indrė Dirgėlaitė, o visus romantiškai nuteikė jautri aktorės Reginos Šaltenytės poetinė kompozicija. Tuo metu svečiai buvo vaišinami ant laužo virta Bitėnų laukų žolelių arbata.

Informacija ir fotografijos Sauliaus Sodonio

knyga

Kurejai