Švęskime Laisvę

Vasario 16-oji, iškiliausia data mūsų valstybės kelyje.
Tik būdami vieningi, ranka rankon dirbdami tautos labui, išliksime stiprūs ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateities kartos.
Su švente, brangieji!!!