Teatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais 2019“

2019 m. gegužės 7 d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje vyks teatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais 2019“, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Renginyje dalyvauja šios bendrojo ugdymo mokyklų komandos: Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla, Piktupėnų pagrindinė mokykla, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, Stoniškių pagrindinė mokykla, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija, Tauragės rajono Lauksargių pagrindinė mokykla, Šilutės rajono Katyčių pagrindinė mokykla, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija.Bendrojo ugdymo mokyklų komandos dalyvaudamos edukaciniame žaidime „Saugiai pernešk spaudą“, pajaus ir supras su kokiais sunkumais ir pavojais susidurdavo knygnešiai. Jie turės unikalią galimybę patirti tikrus knygnešių išgyvenimus: gabenti lietuvišką spaudą slapstantis nuo juos persekiojančių žandarų, iškęsti žeminančias apklausas ir kratas, įkalinimo ir kelionės į katorgą sunkumus. Šio realybę labai primenančio žaidimo esmė: iš rengėjų gautą lietuviško rašto draudimo laikų spaudą – knygas ir laikraščius – saugiai atnešti į numatytą vietą. Keliaujančius šio žaidimo dalyvius „pasienyje“ atidžiai tikrins netikėtai iš miško išnirę „caro“ siųsti pasieniečiai. Tad moksleiviams reikės kuo išmoningiau pasislėpti leidinius savo nešuliuose ar rūbuose. Planuojama, kad renginyje dalyvaus netoli dviejų šimtų moksleivių.