Martyno Jankaus sodybos daržinė Bitėnuose

Visoje Lietuvoje bus pradėta tvarkyti pusšimtis naujų kultūros paveldo objektų, tarp kurių Martyno Jankaus sodybos daržinė

Kultūros ministras Simonas Kairys įsakymu patvirtino Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022–2024 metų programą.

Tvarkybos darbai bus atliekami 124 kultūros paveldo objektuose: 47 iš jų nauji, likusieji – tęstiniai. Šiuose objektuose bus parengiami tvarkybos ir tyrimų projektai, likviduojamos kylančios avarijų grėsmės, vykdomos restauravimo ir tvarkybos veiklos.  Tarp finansuojamų objektų ir aušrininko, spaustuvininko Martyno Jankaus sodybos daržinė Bitėnuose. Šį objektą planuojama sutvarkyti per 2022-2024 metų laikotrapį. Iš viso Martyno Jankaus sodybos daržinės tvarkybos darbams skirtas 204,11 tūkst. eurų finansavimas, dalį šios sumos, 71,45 tūskt. eurų, finansuos Pagėgių savivaldybės administracija. Šių metų biudžete šalies paveldo tvarkybai iš viso numatyta daugiau kaip 8 mln. eurų. Iš jų 5 mln. 883 tūkst. eurų skirti minėtai paveldotvarkos finansavimo programai – net 1 mln. 250 tūkst. eurų daugiau negu pernai. Dar 1,8 mln. eurų šiemet numatyta privačių valdytojų objektų tvarkybos finansavimui, 320 tūkst. eurų – kilnojamųjų vertybių išsaugojimui.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus informacija

Plačiau skaitykite čia>>>

Martyno Jankaus sodybos daržinė Bitėnuose
Martyno Jankaus sodybos daržinė Bitėnuose