Vydūno perlaidojimo 25-mečio paminėjimo renginiai

2016 m. spalio 15 d., šeštadienį, Pagėgių krašte lankėsi gausus svečių būrys iš Vilniaus, Klaipėdos, Jurbarko, Šilutės, Lietuvos Respublikos konsulato Tilžėje, Tilžės muziejaus ir kt. Tai Lietuvos akademinės mokslo bendruomenės nariai, neabejingieji krašto kultūrai, istorijai, nesenstančioms Vydūno idėjoms.

Iškilminga mokslinė konferencija, skirta Vydūno perlaidojimo 25-mečio paminėjimui, įvyko Vilkyškių evangelikų-liuteronų bažnyčioje. Čia susirinkusius pasveikino Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys. Jis palinkėjo sklandaus konferencijos darbo, naujų įžvalgų, dėkojo entuziastams už dėmesį Vydūno atminimui, už jo idėjų sklaidą, propagavimą ir tuo pačiu rodomą dėmesį Pagėgių kraštui. Vicemeras dėkojo ir Pagėgių krašto kultūros darbuotojams: Martyno Jankaus muziejui, viešajai bibliotekai, kultūros centrui ir ragino dar uoliau dirbti krašto kultūros labui.

Susirinkusiuosius sveikino akademikas, Lietuvos Respublikos mokslų akademijos viceprezidentas profesorius Domas Kaunas. Pasak Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorės ir renginio organizatorės Liudvikos Burzdžiuvienės, tai žmogus, leidęs Lietuvai pažinti Martyną Jankų. Profesorius išsakė daugybę naujų įžvalgų apie Vydūno atminimo aktualizavimą šiandienoje, kalbėjo apie būtinybę rasti kuo daugiau būdų įprasminti Vydūną ir jo idėjas, paversti jas gyvu organizmu, idant jos taptų kiekvieno mūsų savastimi.

Pirmąjį pranešimą „Vydūno grįžimas ir Mažosios Lietuvos panteono tapsmas“ konferencijoje perskaitė daktaras Vacys Bagdonavičius, buvęs ilgametis Vydūno draugijos pirmininkas, daugelio knygų ir straipsnių apie Vydūną autorius, žmogus, leidęs Lietuvai pažinti Vydūną.

Prisiminimais dalijosi Saulius Sodonis, tuometinis Šilutės rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas ir Vydūno sugrįžtuvių organizatorius. Jis pateikė dar nežinomų faktų apie anų dienų įvykius. Apie Bitėnų kapinių tapsmą Lietuvai nusipelniusių asmenybių amžino poilsio vieta kalbėjo dr. Martynas Purvinas. Konferencijoje pranešimą apie Vydūno šiandieninę aktualizaciją skaitė svečias iš Vokietijos, kunigas Miroslav Danys. Po perskaityto pranešimo svečio ir visų renginio dalyvių laukė didelė staigmena – į konferenciją atskubėjęs LR Kultūros viceministras Romas Jarockis Miroslavui Daniui įteikė Kultūros ministerijos aukso garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už ilgametį indėlį ir ypatingus nuopelnus įamžinant Vydūno atminimą Vokietijoje, nuolatinę veiklą populiarinant Vydūno kūrybą, plėtojant Lietuvos ir Vokietijos kultūros ryšius. 2011 m. pradžioje Miroslavas Danys ėmė aktyviai domėtis Vydūno gyvenimo Detmolde laikotarpiu ir ieškoti jo pėdsakų Lipės bažnyčios archyvuose. Jis tapo vienu iš svarbiausių idėjos, įamžinti Vydūno atminimą Detmolde, įgyvendintoju.

Konferenciją papuošė ir įprasmino vargonininkės Lauros Matuzaitės – Kairienės atliekami vargonų muzikos kūriniai.

Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkojo nuolatiniams rėmėjams, pagalbininkams, Vydūno atminimo puoselėtojams, jo darbų tęsėjams – Pagėgių savivaldybės vadovams, kunigui Mindaugui Kairiui, tarptautinių vargonų muzikos festivalių organizatorei Laurai Matuzaitei–Kairienei, Pagėgių krašto turizmo informacijos centro direktorei Ilonai Meirei, Lumpėnų seniūnijos darbuotojams ir seniūnei Danguolei Mikelienei, Vilkyškių seniūnijos darbuotojams ir seniūnui Dariui Jurkšaičiui.

Renginys tęsėsi Bitėnų kapinėse, kur šalia Vydūno kapo Vydūno draugijos nariai giedojo savo himną, sodino atminties ąžuolą. Aktoriai iš Vilniaus Rita Juodelienė ir Tomas Šeškus skaitė kalbų, pasakytų 1991 metų spalio 19 dieną perlaidojant Vydūno palaikus, fragmentus. Prasmingą anuometinę kalbą skaitė dr. Vacys Bagdonavičius, apie nūdienos aktualijas kalbėjo Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas, perskaityta ir susimąstyti kviečianti Vydūno „Susivokimo malda“. Bitėnų kapinių  kenotafų alėjoje iškilmingai atidengti Vydūno gyvenimui ir veiklai svarbių moterų kenotafai — Klaros Fiulhazės ir Martos Raišukytės. Šių moterų atminimą įprasmino kenotafų autorius ir gamintojas, žinomas tautodailininkas Vytautas Rauktys, kuris savo buvimu pagerbė šį prasmingą suėjimą. Padėtos pagarbos gėlės, uždegtos žvakelės ant visų šviesuolių kapų. Prie pirmojo atgaivintų kapinių prižiūrėtojo Jono Gudavičiaus kapo tylos minute buvo pagerbti išėję amžinybėn aktyvūs Vydūno perlaidojimo ir Bitėnų kapinių tvarkymo dalyviai: Eva Labutytė, Eva Jankutė, Donata Stukaitė, Albinas Bačelis, Julius Balčiauskas, Vytautas Gurevičius, Vytautas Kaltenis, Antanas Stungurys, Kazimieras Žemgulis.

Prie kapinių vartų Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro kolektyvas „Verdainė“ sugiedojo vydūniškas giesmes, tarsi priminimą, kad kiekvienas iš mūsų „Spindulys esmi begalinės šviesos“…

Gražus ir prasmingas renginys tęsėsi Martyno Jankaus muziejaus naujojoje klėtyje, kur garbūs svečiai turėjo progą apžiūrėti parodą „Vydūnas grįžta namo“. Jos pagrindą sudarė nuotraukos iš dr. Vaclovo Bagdonavičiaus asmeninio archyvo, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus ir Kintų Vydūno centro Vydūno muziejaus eksponatai.  Bendrauta, diskutuota, pasidalinta pakartotinai išleistomis Vydūno knygelėmis, atminimo dovanomis. Renginio dalyviai atsisveikino turėdami didelę vidinę paskatą, pasitelkus Vydūno idėjas, žadinti žmoniškumo, tautiškumo jausmus visuomenėje, norą, kad šio šviesuolio idėjos ir įžvalgos taptų kiekvieno mūsų savastimi.

Nuotraukų autorė Asta Andriulienė