20150304_143126

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus vyriausioji rinkinių saugotoja Lina Vasiliauskaitė 2015 m. kovo 2-6 dienomis stažavosi 5 dienų kvalifikacijos kėlimo stažuotėje Kaune “Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo galimybės bei mokymo ir mokymosi muziejuje organizavimo ypatumai”. Pagal Lietuvos muziejų asociacijos vykdomą europinį projektą „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ stažuotę rengė Lietuvos muziejų asociacijos…

© 2014-2016 Martyno Jankaus muziejus | Pagėgių savivaldybė
Sekite mus: