2020-08-28 Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje lankėsi leidėjas, fotografas, istorikas,
muziejaus bičiulis Kęstutis Demereckas su žmona. Jie muziejui padovanojo 2020 metų pradžioje
išleistą knygą „Nemuno delta. Penkių šimtmečių akimirka“.
Plačiau apie šį leidinį galite paskaityti  https://www.silaineskrastas.lt/kultura/silaines-sodas/lobis-
milziniska-knyga-apie-nemuno-delta/