Muziejuje lankėsi VSAT prie LR VRM vadas

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje ir Mažosios Lietuvos paveikslų sode lankėsi ir įrašą Amžinojoje Rambyno kalno knygoje padarė VSAT prie LR VRM vadas generolas Rustamas Liubajevas.

Svečias domėjosi krašto istorija, apžiūrėjo Mažosios Lietuvos paveikslų sode eksponuojamus darbus.

Generolui išvykstant, muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė jam padovanojo vokiečių rašytojos Ullos Lachauer knygą ,,Rojaus kelias”.