Filmo ,,Visos tarmės gražiausios” pristatymas

Šių metų vasario 21 dieną 16 valandą Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus Edukacijų centre vyks režisieriaus Arvydo Baryso filmo ,,Visos tarmės gražiausios“, pristatymas. Filmo teksto autorės – prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė ir prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.
A. Barysas – režisierius, operatorius, scenaristas, prodiuseris, muzikantas, 1992-aisiais įkurtos Arvydo Baryso filmų kūrimo kompanijos vadovas. A. Barysas yra sukūręs daugiau nei 100 įvairaus žanro filmų, pasakojančių apie ypatingas asmenybes ir jų gyvenimus, kultūros paveldą, gamtą, ekologinį švietimą, edukaciją ir sintezę tarp jų. Režisieriaus kuriami filmai – poetiški, pagrįsti reta medžiaga, kurią autorius „medžioja“ panašiai kaip mokslininkas: pats ieško šaltinių, daug skaito, konsultuojasi su specialistais, neskaičiuoja savo laiko „gaudant“ retą vaizdą, žodį ar įspūdį. Žiūrovas gauna ne tik estetinį pasitenkinimą, bet ir per jo kameros „akį“ pamato ką nors nauja arba sena nauju žvilgsniu. A. Baryso filmai yra pelnę pripažinimą Lietuvoje ir prestižinius tarptautinius įvertinimus.
Autoriui filmo ,,Visos tarmės gražiausios“ idėja gimė bendraujant su lietuvių kalbos tyrinėtojais, mokytojais ir puoselėtojais.
Kas yra gimtoji kalba? Daugeliui mūsų ‒ tai gimtoji tarmė, kuria kalbėjo mūsų motinos, tėvai ir seneliai. Tai kalba, kuria ištarėme pirmuosius žodžius, dar teisingiau – pirmuosius skiemenis jau ankstyvoje kūdikystėje. Ir netrukus tapome dvikalbiai, nes greta gimtosios tarmės į tolimesnį kelią lydėjo bendrinė kalba. Kaip jos mumyse sugyvena? Kuri brangesnė? Kuri gražesnė? Kuri svarbesnė? Filmo herojai dalinsis savo patirtimi ir požiūriu į tarmę, kuri yra jautriausia ir tuo pat metu tvirčiausia gija, siejanti mus su šeima, namais, tėviške. Ar tikrai mūsų tarmės nyksta sulig kiekviena nugriauta troba ir užartu keliu? Ar apsirengusios miesto drabužiu jos tampa neatpažįstamos, netikros? O gal mums jų nebereikia? Sudie, senutės, jums laikas į muziejų kartu su vyžomis ir klumpėmis? Filme tarmiškai prabils įvairių regionų ir kartų atstovai, pradedant dainuojančia žemaite močiute, baigiant guviais Sūduvos vaikais, draugaujančiais su zuikiais ir moderniomis technologijomis. Į kūrybą mielai įsitraukė ir Punsko lietuviai, ir ne viena Lietuvos įžymybė. Tai nėra mokomasis filmas, tai filmas apie meilę.
Filmo metu bus galima išgirsti ir vokiečių rašytojos Ullos Lachauer knygos ,,Rojaus kelias“ pagrindinės veikėjos, Rytprūsių ūkininkės iš Bitėnų kaimo, Elenos Grigolaitytės balsą bei nemokamai gauti šią knygą.
Filmo trukmė – 60 minučių.
Vakarą šildys Arvydo Baryso atliekamos dainos bei nuostabūs gitaros garsai.
Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame atvykti.