Lietuvos kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus teiktai paraiškai

Džiugi žinia. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus Lietuvos kultūros tarybos sprendimu 2022 m. vasario 22 d. Nr. 1LKT-40(1.2) gavo dalinį finansavimą teiktai paraiškai „Teatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais — misija įmanoma!“. Projekto paraiška surinko 71,50 vertinimo balų, projekto įgyvendinimui skirtas 2 200,00 eurų dalinis finansavimas. Šiuo projektu Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, siekia įtraukti vaikus ir jaunimą aktyviai dalyvauti etninės kultūros ir Mažosios Lietuvos tapatumo puoselėjimo veikloje:

a) garsinti knygnešystę, kaip Mažosios Lietuvos kultūros fenomeną, unikalų ir pasaulyje atitikmenų neturintį reiškinį;

b) sutelkti vietos bendruomenes pilietiškam tikslui;

c) sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms aktyviai ir kūrybingai dalyvauti nematerialaus kultūros paveldo išsaugojime.

2022 m. gegužės 5 d. (ketvirtadienį), minint 118-ąsias lietuviškos spaudos atgavimo metines, Martyno Jankaus muziejus organizuos jau tradiciniu tapusį, teatralizuotą edukacinį renginį „Knygnešių keliais – misija įmanoma!“. Dalyvauti 2022 metų teatralizuotame renginyje kviečiamos moksleivių komandos iš Tauragės, Jurbarko, Šilutės rajonų ir Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų. Renginyje, bendradarbiaujant su VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktine, Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ja rinktine, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru, Rambyno regioninio parko direkcija, Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centru, Lumpėnų seniūnija, Bitėnų kaimo bendruomene bus siekiama patirti knygnešių veiklos pavojus, išgyvenimus, pažinti vietoves susijusias su knygnešių veikla.