Sveikinimas

Kiek daug pasaulio tautų ir šiandien tebevargsta kovoje už laisvę. Tai verčia dar kartą apmąstyti ir įvertinti, kokią didelę ir svarbią pergalę prieš rytų monstrą pasiekieme 1990 m. kovo 11-ąją. Tad kelkime aukštyn vėliavas, giedokime himną ir visi kartu džiaukimės Nepriklausomybės diena.