Paminėta „Knygnešio diena“ Martyno Jankaus muziejuje

Kovo 16-oji – Knygnešio diena.

Šią dieną pagerbiami draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai. Nepaisant to, kad draudžiamos lietuviškos spaudos laikotarpiu (1864-1904) už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, knygos iš Mažosios Lietuvos į Didžiąją buvo gabenamos itin aktyviai. Knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, o kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus šiai dienai paminėti kvietė bendruomenes ir šeimas su vaikais sudalyvauti improvizuotoje edukacijoje „Šmuglerių pramintais takais. Ostpreusen, Bitenai per Lompenus“. Nepabūgę blogo oro, kaip tikri knygnešiai, atsirado grupelė norinčių išbandyti ir pajausti su kokiais sunkumais ir pavojais susidurdavo knygnešiai. Jų laukė įvairios užduotys ir sunkus komandinis darbas, kurio tikslas saugiai ir sėkmingai parnešti spaudinius į Martyno Jankaus sodybą. Didžiausias iššūkis sėkmingai pereiti pasienio patikrinimo postą ir neįkliūti žandarams. Bitėnų pasienio perėjimo punkte veikė sustiprintos žandarų pajėgos, atvyko net ir pats Smalininkų pasienio šefas, vachmistras Dočys. Buvo aktyviai tikrinami pasai ir ieškoma spaudos kontrabandininko Jurgio Bielinio, už kurio galvą caro valdžia pažadėjusi solidžią premiją. Žandarai itin nuodugniai kratė „šmugelninkų“ kuprines ir kišenes, tikrino pasus. Ne visiems sėkmingai pavyko pereiti pro pasienio patikrinimo postą, kratų metu dalis spaudinių buvo konfiskuota.

Praėjus pasienio patikrą, dalyviai grįžo į Martyno Jankaus sodybą, kurioje visų laukė vaišės ir karšta žolelių arbata.

Dėkojame visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems renginyje, paminint Knygnešio dieną.

Vyr. rinkinių kuratorė Lina Macijauskienė