Pro memoria. Mažosios Lietuvos dukra Eva Milda Jankutė – Gerola (1924 -2014)

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2014 m. rugsėjo 13 dieną mirė Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko, Tilžės akto signataro, Lietuvos Valstybės Tarybos nario Martyno Jankaus vaikaitė, Pagėgių krašto Garbės pilietė Eva Milda Jankutė – Gerola.

Velionė gimė  1924 m. birželio 24 d. Bitėnuose (Pagėgių aps.) spaustuvininko Martyno Jankaus sūnaus, Klaipėdos kanalo vandens kelių meistro Martyno Jankaus (1892-1952) šeimoje. Baigė Drevernos pradžios mokyklą. Per II pasaulinį karą su šeima turėjo pasitraukti į Vokietiją. Čia baigė vidurinę mokyklą. 1952 m. atvyko į Čikagą (JAV), mokėsi laboratorinių mokslų, o du metus College of Liberal Arts (Laisvųjų menų kolegija), kur įgijo magistro laipsnį. 1958 m. persikėlė gyventi į Italiją, čia sukūrė šeimą su italu gydytoju. Jam mirus, 1978 m. sugrįžo į JAV, Niujorką. Tiek Čikagoje, tiek Niujorke dirbo ligoninėse.

Eva Jankutė visą gyvenimą buvo patriotiška ir aktyvi visuomenininkė. Gyvendama JAV, rėmė Mažosios Lietuvos spaudą, įsijungė į Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio veiklą, buvo jo vicepirmininkė. 1985 m. tapo Mažosios Lietuvos fondo valdybos nare ir mecenate. Dalyvavo lietuvių namų „Židinys“ veikloje – organizavo renginius, koncertus, išvykas.

2002 metais Eva Jankutė-Gerola grįžo į Lietuvą ir liko gyventi Klaipėdoje, kur kurį laiką gyveno ir dirbo jos senelis Martynas Jankus su šeima. Čia ji aktyviai įsijungė į Mažosios Lietuvos bendrijos veiklą. E. Jankutė visą gyvenimą tęsė senelio Martyno Jankaus lietuvybės puoselėjimo bei sklaidos darbus. 2006 metais įsteigė Martyno Jankaus vardo premiją, kuri buvo skiriama Mažosios Lietuvos paveldo saugotojams ir propaguotojams. Nuo tų pačių metų p. Ieva buvo Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ rėmėja ir Mažosios Lietuvos enciklopedijos visų tomų garbės leidėja. 2010 m. Jankutė organizavo ir finansavo smarkiai suniokotų Bitėnų-Šilėnų kapinių sutvarkymą. Aktyviai dalyvaudama Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus veikloje, Ieva Jankutė parėmė iniciatyvą Klaipėdoje pastatyti paminklą Vydūnui ir tapo pirmąja šio projekto finansine rėmėja.

Jos visuomeninė ir viso gyvenimo veikla buvo įvertinta ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (2011 m.), o Pagėgių savivaldybė suteikė jai Pagėgių krašto Garbės piliečio vardą (2013 m.).

Pagerbti ir palydėti į paskutiniąją kelionę iškilią Mažosios Lietuvos dukrą Ievą Jankutę – Gerolą susirinkime 2014 m. rugsėjo 17 dieną 15 valandą ant Rambyno kalno.

 

Pagėgių savivaldybės administracija
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus
Foto Eugenijaus Skipičio