Roza Šikšnienė perdavė muziko Valterio Kristupo Banaičio dukterėčios dovaną muziejui

2023 m. birželio 24 dieną  Martyno Jankaus muziejų aplankė buvusi ilgametė Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė Roza Šikšnienė. Ji muziko Valterio Kristupo Banaičio dukterėčios gyvenančios Vokietijoje,  Evelyn Jovanovic prašymu muziejui perdavė savo mamos Evos Koch (K. Banaičio sesers) rankdarbių rinkinį. 2022 m. muziejui Evelyn Jovanovic perdavė Banaičių šeimos  dokumentų bei fotografijų archyvą.
Kompozitorius, chorvedys, vargonininkas, žurnalistas, kultūros ir visuomenės veikėjas Valteris Kristupas Banaitis   gimė 1918 m. rugsėjo 26 d. Karaliaučiuje, mirė 1999 m. rugsėjo 9 d. Fiunstenberge, Vokietijoje. Palaikai 1999 m. spalio 22 d. palaidoti Bitėnų-Užbičių kapinėse.