Skirtas Lietuvos kultūros tarybos dalinis  finansavimas projektui „Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus stalelio restauracija“

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 (toliau – Gairės), 47–51, 56 ir 57 punktais, Gairių 8 priedo „Programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas, nusprendė skirti dalinį finansavimą Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus teiktam projektui „Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus stalelio restauracija“. Teikta paraiška  kultūros tarybos vertinimo ekspertų buvo įvertinta – 76,20 balais, o projekto įgyvendinimui skirta 1100,00 Eur. Finansavimas skirtas iš finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 3 finansuojamos veiklos „Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“.  Projekto „Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus stalelio restauracija“ tikslas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, publicisto, spaustuvininko, vieno „Aušros“ leidėjų, Mažosios Lietuvos Vyriausiojo gelbėjimo komiteto pirmininko ir atstovo Valstybės taryboje, Tilžės akto signataro, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus, atminimo įamžinimas 165-ųjų gimimo metinių proga, restauruojant unikalų ir vienintelį išsaugotą Martyno Jankaus namų baldą – stalą. Šis stalas reikšmingas tuo, kad tai vienintelis išlikęs autentiškas baldas iš spaustuvininko Martyno Jankaus namų, kurį muziejui perdavė Elenos Grigolaitytės- Kondratavičienės anūkas Mindaugas Karklelis. Restauravus minėtą eksponatą, jis taps prieinamas plačiajai visuomenei, rengiant parodas, pranešimus, edukacines programas. Stalas bus eksponuojamas muziejaus ekspozicijoje, suskaitmenintas ir paskelbtas LIMIS. Įgyvendinti projektą padės Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto I kategorijos meninių baldų restauratorius-Bangutis Prapuolenis.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus informacija