Tilžės akto dienos paminėjimas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje

Vėlyvą 2015 metų lapkričio 26- osios popietę Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus pakvietė į  Tilžės akto dienos paminėjimo renginį. Bitėnų kapinių prieigose gausų susirinkusiųjų būrį į kapines palydėjo fakelais nešini, Pagėgių 9-os kuopos jaunieji šauliai. Pagal griežtą vado Algirdo Saročkos komandą šaulių rikiuotė ir renginio dalyviai pagerbė Bitėnų kapinėse palaidotus Tilžės akto signatarus: Martyną Jankų, Joną Vanagaitį ir Valterį Didžį. Atiduodant pagarbą tylos minutei sustota prie kenotafo, skirto įamžinti visiems dvidešimt keturiems Tilžės aktą pasirašiusiems signatarams, ir prie signataro Enzio Jagomasto, kurio bute Tilžėje buvo pasirašytas Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos Aktas, kenotafo.
Į muziejų pakviestus svečius dainomis pasitiko jaunieji Pagėgių šauliai, o su sveikinimu į svečius kreipėsi Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė ir Pagėgių savivaldybės vicemeras Sigitas Stonys. Tradiciškai šiame renginyje visuomenei buvo pristatyti eksponatai, gauti per einamuosius, 2015 metus. Pirmąjį pranešimą apie muziejuje saugomus rinkinius perskaitė muziejaus Vyriausioji rinkinių saugotoja Lina Vasiliauskaitė, o apie Birutės Žemgulienės muziejui perduotus pokarinius Bitėnų pradinės mokyklos dienynus, tyrinėjimų įžvalgomis pasidalino muziejininkė Laima Žemgulienė. Martyno Jankaus muziejaus direktorė dėkojo  Pagėgių savivaldybės vadovams ir Tarybos nariams už atstatomą Martyno Jankaus sodybai priklausiusią klėtį ir lėšas, skirtas senajai knygrišyklai įsigyti, taip pat pristatė muziejuje nuveiktus darbus, įvykusius pokyčius ir  perspektyvas.
Padėkomis ir gražiais žodžiais padėkota Birutei Žemgulienei, Elenai Šileikienei-Visockas ir renginyje negalėjusiems dalyvauti Daivai Ketvirtinei ir Juozui Vercinkevičiui, už muziejui 2015 metais padovanotus vertingus eksponatus . Martyno Jankaus muziejaus ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vadovai, Liudvika Burzdžiuvienė ir Vaclovas Navickas.
Renginį gražiais muzikiniais intarpais papuošė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos vokalinis tercetas (Dovilė Pavilionytė, Kamilė Jankevičiūtė, Roberta Zubrickaitė), vadovaujamas pedagogės Reginos Pilkionienės ir koncertmeisterės – Evelinos Norkienės.

 

 

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė

IMG_4254 IMG_4264 IMG_4292 IMG_4236 IMG_0025 IMG_0034 IMG_0071 IMG_0046