Martyno Jankaus muziejaus darbuotojai dalyvavo seminare „Muziejaus švietimas bendruomenei“

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus darbuotojos, vyriausioji rinkinių saugotoja Lina Vasiliauskaitė ir muziejininkė Laima Žemgulienė, šių metų gruodžio 3-4 dienomis dalyvavo seminare „Muziejaus švietimas bendruomenei“. Dviejų dienų mokymus savivaldybių muziejų specialistams  organizavo Lietuvos muziejų asociacija, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos dalinį finansuojamą projektą „Muziejaus švietimas bendruomenei“.  Raseinių krašto istorijos muziejuje vyko pirmoji sesija. Muziejaus darbuotojos aktyviai dalyvavo diskusijoje „Muziejaus misija šiuolaikinėje visuomenėje“. Taip pat seminaro metu buvo kalbama apie muziejus kaip švietimo institucijas, jų prisitaikymą dirbti visuomenei: lankstumą, prieinamumą, viešumą, informatyvumą, efektyvumą, išsiaiškinta edukacinės veiklos samprata, galimi jos metodai ir būdai, pasidalinta gerąja patirtimi.

 

IMG_0083 IMG_0078