Paroda „Tilžės akto signataras, lietuvybės puoselėtojas, gydytojas Valteris Didžys“

2015 m. lapkričio 30 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) vyko parodos „Tilžės akto signataras, lietuvybės puoselėtojas, gydytojas Valteris Didžys“ atidarymas. Renginys skirtas Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. Jo metu V. Didžio asmenybę ir gyvenimą pristatė doc. dr. A. Arbušauskaitė, žurnalistas G. Pilaitis, Pagėgių sav. M. Jankaus muziejaus direktorė L. Burzdžiuvienė bei V. Didžio vaikaitis M. Didžys. Paroda muziejuje bus eksponuojama iki 2016 m. sausio 9 d.

V. Didžys gimė 1896 m. lapkričio 16 d. Unguroje, Rytų Prūsijoje (dab. Vengoževas, Lenkija). Dar besimokydamas Tilžės gimnazijoje jis susidomėjo savo lietuviška kilme, įsitraukė į Tilžės lietuvių tautinį judėjimą, o tapęs Prūsų Lietuvos tautinės tarybos nariu 1918 m. lapkričio 30 d. pasirašė Tilžės aktą. Po medicinos studijų Berlyno ir Miuncheno universitetuose 1924 m. jaunasis gydytojas apsigyveno Klaipėdoje ir iki 1939 m. dirbo geležinkelio ruožo gydytoju bei vertėsi privačia praktika. V. Didžys aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, buvo daugelio lietuviškų draugijų ir organizacijų narys. Taip pat buvo aistringas buriuotojas, domėjosi automobiliais, mėgo fotografuoti. 1939 m. jis persikėlė į Kauną, 1944 m. pabaigoje su šeima pasitraukė į Vokietiją. Ten tęsė savo lietuvišką veiklą, buvo Mažosios Lietuvos tarybos vicepirmininkas. 1949 m. emigravo į Australiją. V. Didžys mirė 1977 m. Melburne. 2013 m. rugsėjo 7 d. urnos su V. Didžio ir jo žmonos palaikais perkeltos į Bitėnų kapines.

Sumanymas rengti parodą apie Tilžės akto signatarą kilo po to, kai Australijoje gyvenantys V. Didžio vaikai 2013–2015 metais M. Jankaus muziejui, Lietuvos Jūrų muziejui ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui perdavė dalį išsaugotų V. Didžio asmeninių daiktų, regatose laimėtų taurių, fotografijų, dokumentų, laiškų ir atsiminimų. Perduoti daiktai ir archyvinė medžiaga paskatino muziejininkus prisiminti lietuvybės puoselėtoją, žinomą tarpukario Klaipėdos visuomenės veikėją Valterį Didžį ir parengiant parodą gražiai jį paminėti.

Parodoje eksponuojami dokumentai ir fotografijos parodos lankytojus supažindins su svarbiausiais Tilžės akto signataro gyvenimo tarpsniais, pristatys V. Didžį kaip aistringą buriuotoją ir buriavimo sporto vystymo Klaipėdoje entuziastą. Unikalūs dokumentai, laiškai ir atsiminimai atskleis V. Didžio gyvenimą Kaune bei II pasaulinio karo metais Vokietijoje. Apsilankiusieji taip pat išvys fotografijose įamžintas gyvenimo Australijoje akimirkas. Visą dokumentinę ir ikonografinę parodos medžiagą gražiai papildo asmeniniai V. Didžio daiktai: kostiumai, gydytojo chalatas, medicininiai įrankiai, jo piešti paveikslai, spausdinimo mašinėlė, įvairiose Baltijos jūros regatose iškovotos taurės.

Fotografijoje – V. Didžys (pirmas dešinėje) Bitėnuose. Iš kairės: Pagėgių progimnazijos direktorius L. Tonas, A. Brakas, J. Stikliorius su V. Didžio dukra Rūta ir E. Jankutė. XX a. 3 deš.

Parodos organizatorius – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Partneriai: Lietuvos jūrų muziejus, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus informacija