Kreipimasis į Pagėgių krašto gyventojus, įstaigas ir organizacijas

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

KVIEČIA PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJUS, INSTITUCIJAS IR ORGANIZACIJAS

dalyvauti projekte

„Lietuvos nepriklausomybės kelias. Renkame, skaitmeniname, viešiname dokumentinį paveldą, liudijantį mūsų valstybės istoriją (XIX a. pab. – 2016 m.)

 

2018 m. švęsime savo valstybės atkūrimo šimtmetį. Tai puiki proga iš naujo peržiūrėti ir į dienos šviesą iškelti asmeniniuose ir instituciniuose fonduose saugomas nuotraukas, rankraščius, laiškus ir kitus dokumentus, liudijančius nepriklausomos Lietuvos kūrimą, jos valstybingumo įtvirtinimą, Atgimimą, tuo metu šalies miestuose ir miesteliuose vykusius pokyčius bei jiems didžiausią įtaką dariusius asmenis.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus ir Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, kartu su dar 22 Lietuvos muziejais, partnerio teisėmis vykdo projektą „Lietuvos nepriklausomybės kelias. Renkame, skaitmeniname, viešiname dokumentinį paveldą, liudijantį mūsų valstybės istoriją (XIX a. pab. – 2016 m.). Projekto tikslas – sudaryti visuomenei galimybę muziejuose tradiciniu būdu ir per internetą gauti informaciją apie Lietuvos valstybės kūrimą ir įtvirtinimą liudijančius kultūros paveldo objektus, saugotus ir saugomus, pas privačius asmenis, įstaigose ir organizacijose.

Kviečiame Pagėgių krašto gyventojus, kolekcininkus, institucijas ir organizacijas atverti savo archyvus su dokumentiniu paveldu, liudijančiu Lietuvos valstybės kūrimą ir stiprinimą nuo XIX a. pab. iki 2016 metų ir sudaryti galimybę muziejui jį suskaitmeninti (nufotografuoti, nuskenuoti, aprašyti, įtraukti į duomenų bazes) ir paviešinti.

Šiuo požiūriu vertingos yra ne tik tos nuotraukos, kuriose įamžinti lietuvių tautos patriarchai, tautinio atgimimo veikėjai, žymiausi politikai. Valstybės pamatus paskutinį šimtmetį kūrė, stiprino, saugojo daugybė šalies mokytojų, menininkų, inteligentų, valsčių, kaimų ir miestelių seniūnų, miestų vadovų ir kitų valstybės tarnautojų bei visuomenininkų. Jie rūpinosi konkrečiais žmonėmis, bendruomene, jos tradicijų puoselėjimu, kūrė, sąžiningai dirbo ar beatodairiškai dalyvavo tautinio atgimimo ir Sąjūdžio veikloje. Kiekviena bendruomenė  šiandien gali įvardyti ne vieną savo narį, sąžiningu tarnavimu žmonėms ir valstybei pasistačiusį paminklą žmonių atmintyje ir širdyse. Būtent šiais prisiminimais, žiniomis apie išlikusius dokumentus, nuotraukose įamžintus asmenis bei įvykius ir kviečiame pasidalinti su visuomene.

Istorinę vertę turintys dokumentai muziejuose bus renkami iki šių metų balandžio mėnesio pabaigos. Iki rudens jie bus skaitmeninami, aprašomi Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), vertingiausi objektai bus įtraukiami į virtualias parodas, pateikiami svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ www.europeana.eu ir nacionaliniam kultūros paveldo portalui „ePaveldas“ www.epaveldas.lt. Vėliau bus sukurta ir mobili kilnojamoji stendinė paroda, kuri artimiausiais metais keliaus po Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigas.

Kviečiame kraštiečius būti pilietiškus ir pasidalinti su muziejų darbuotojais savo turimomis nuotraukomis ir dokumentais. Kilus klausimams prašome kreiptis į Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejų. Kontaktinis asmuo – Liudvika Burzdžiuvienė, tel. (8 441) 42736, mob. 8 656 15021, el. p. m.jankausmuz@gmail.com

Kaip tai vyks?

  • Radus vertingų dokumentų, nuotraukų reikėtų susisiekti su Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejumi.
  • Su muziejaus darbuotojais suderinsite Jums patogų susitikimo laiką ir vietą, aptarsite dokumentų ir nuotraukų turinį, identifikuosite jose užfiksuotus įvykius ir asmenis, jų vaidmenį šalies valstybingumui, tų nuotraukų autorius.
  • Nuspręsite, ar tuos dokumentus Jūs dovanosite muziejui, ar tik sudarysite galimybę juos skaitmeninti. Aptarsite, kokiomis sąlygomis muziejus turėtų naudoti jiems saugoti perduodamus kultūros paveldo objektus bei skaitmeninimo metu sukuriamas jų kopijas. Šios sąlygos bus nurodytos tarp muziejaus ir Jūsų sudarytose sutartyse.
  • Skaitmenintas objektas Jums padedant bus aprašytas, įtrauktas į LIMIS duomenų bazę ir viešinamas.

Projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“ remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir projekte dalyvaujantys muziejai. Kultūros taryba