„Vilko vaikų“ pagerbimas Mikytuose

2022 m. liepos 8 d. Mikytuose, kryžkelėje tarp Rytų Prūsijos ir Lietuvos, prie 1992 m. pašventinto kryžiaus, rinkosi „Edelweiss-Wolfskinder“ bendrijos nariai, kunigai, Vokietijos ambasadorius ir kiti garbūs svečiai. Susitikimo organizatorius, ilgametis bendrijos „Edelweiss- Wolfskinder“ globėjas ir rėmėjas, Lietuvos garbės konsulas Vokietijos Federacinės Respublikos Badeno – Viurtembergo federalinėje žemėje baronas Wolfgangas Frhr. von Stettenas perdavė Pagėgių savivaldybės merui Vaidui Bendaravičiui įgaliojimus prižiūrėti memorialą, skirtą Rytų Prūsijos gyventojų kančioms atminti.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus informacija