Jonas Vanagaitis

Prieš savaitę Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejų pasiekė siunta iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Dalį savo senelio Jono Vanagaičio archyvo ir per gyvenimo negandas išsaugotų asmeninių daiktų muziejui perdavė vaikaičiai Romas Šležas ir Marytė Kavaliauskaitė – Merphy. Jonas Vanagaitis – Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, lietuvybės skleidėjas. Gimė 1869 m. rugsėjo 23 d….

Eva Milda Jankute

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2014 m. rugsėjo 13 dieną mirė Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko, Tilžės akto signataro, Lietuvos Valstybės Tarybos nario Martyno Jankaus vaikaitė, Pagėgių krašto Garbės pilietė Eva Milda Jankutė – Gerola. Velionė gimė  1924 m. birželio 24 d. Bitėnuose (Pagėgių aps.) spaustuvininko Martyno Jankaus sūnaus, Klaipėdos kanalo vandens kelių meistro Martyno Jankaus…

Paveikslu sodas

Mažosios Lietuvos paveikslų sodas – paveikslų galerija po atviru dangumi – įkurtas 2003 metais, žavintis lankytojus ir laukiantis jų ištisus metus. Idėjos autorius – Eugenijus Skipitis. Idėją parėmė Pagėgių savivaldybės vadovai ir verslininkai. Vilnietis menotyrininkas Saulius Pilinkus pirmajam plenerui subūrė vilniečius dailininkus Audrių Gražį, Liną Liansbergį, Laisvydę Šalčiūtę, Kęstutį Grigaliūną ir klaipėdietį Daną Andriulionį. Minint…

2014-07 Muziejaus pastatas 003

Rojaus kelias knygnešio takus vedęs per miškus, karus ir per tautos agoniją. Ilgas kelias atvedė ir mus per Bitėnus į gandrų koloniją. Nuo Rambyno – jau kiti takai, gal į kapinaites, milžinus paguldžiusias, buvę alkos, rodos neseniai ne žalčiais, legendomis mus gundžiusios. O kiti keliai – nuo skardžio per lankas, ten virš debesų – toli…

© 2014-2016 Martyno Jankaus muziejus | Pagėgių savivaldybė
Sekite mus: