Skirtas Lietuvos kultūros tarybos dalinis  finansavimas projektui „Teatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais – misija įmanoma!“

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro nusprendė skirti dalinį finansavimą Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus teiktam projektui „Teatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais – misija įmanoma!“. Teikta paraiška regioninės kultūros tarybos buvo įvertinta geriausiai – 83 balais, o projekto įgyvendinimui skirta 3500,00 Eur. Finansavimas skirtas iš finansuojamos programos  „Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Tauragės apskrityje prioriteto „Kultūrinis tapatumas“. Projekto tikslas: bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis įtraukti moksleivius aktyviai dalyvauti etninės kultūros ir Mažosios Lietuvos tapatumo puoselėjimo veikloje, garsinant knygnešystę, kaip Mažosios Lietuvos kultūros fenomeną. 2023 metais, minint Klaipėdos krašto 100-metį, Martyno Jankaus muziejus „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai“, gegužės 5 d. organizuos jau tradiciniu tapusį, teatralizuotą edukacinį renginį „Knygnešių keliais – misija įmanoma!“. Šiame teatralizuotame renginyje dalyvaus 10 moksleivių komandų iš Tauragės, Jurbarko, Šilutės rajonų, bei Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų. Renginyje, bendradarbiaujant su įvairiomis bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bus siekiama patirti knygnešių veiklos pavojus, pažinti vietoves susijusias su knygnešių veikla. Visos renginyje dalyvaujančios bendruomenės atliks jiems priskirtas užduotis. Komandų dalyviai turės unikalią galimybę patirti tikrus knygnešių išgyvenimus: gabenti lietuvišką spaudą slapstantis nuo juos persekiojančių žandarų, iškęsti apklausas ir kratas, įkalinimo ir kelionės į katorgą sunkumus.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus informacija